Thiên Chúa – người Cha nhân từ bao dung

15/09 – Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C.
“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Lời Chúa: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”.

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

{Người lại phán rằng: “Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con’. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha’. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa’. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: ‘Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: ‘Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ’. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: ‘Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó’.

“Nhưng người cha bảo: ‘Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'”.}

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://www.youtube.com/watch?v=tFi4mhT8WH0

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khi bắt đầu ngày Chúa Nhật hôm nay, con dâng lời tạ ơn Cha vì món quà Cha ban tặng cho con là sự kiên nhẫn và lòng biết chờ đợi theo ý Cha. Xin cho con hôm nay thực sự vui với niềm vui của tha nhân mà không chút ganh tỵ với họ. Xin cho con trở nên một người có trách nhiệm, và biết chăm sóc mọi sự mà Cha giao phó cho con. Con xin dâng tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

As I begin this Sunday, I thank you, Lord, for the gift of patience and knowing how to wait according to your will. Help me today to truly rejoice in the joy of others and not envy them. Help me be responsible and take care of everything you have entrusted to me. I offer you all my thoughts, words and deeds for the intention of the Holy Father for this month. Glory be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bất cứ ai đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày đều được tăng ban sức mạnh bởi Lời đó, và được Thiên Chúa ban ân sủng. Lời Chúa thực sự sống động và hữu hiệu, đi sâu vào trái tim và lan tỏa qua hành động của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành tìm hiểu Lời Chúa và không trì hoãn việc thực hành Lời Ngài. Xin cho Lời Ngài biến đổi và dưỡng nuôi con hằng ngày.

WITH JESUS DURING A DAY

Whoever reads and meditates on the Word of God daily is strengthened by it and finds grace before God. The Word is living and effective, it penetrates our hearts and overflows through our actions. Lord, may I be faithful to the knowledge of your Word and not delay in putting it into practice! May it transform me and sustain me every day of my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần khép lại, con dành một ít thời gian để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì những ân sủng con được lãnh nhận. Hôm nay con đã gặp những ai? Con nhớ lại gương mặt của họ, cử chỉ và cả những cuộc trò chuyện với họ nữa. Những cuộc gặp đó như thế nào? Con có làm gì để giúp họ trở nên tốt hơn không? Điều gì còn lại trong tim con khi ngày sắp qua? Chúa ơi xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I spend a few moments thanking God for the graces I received. What people did I meet today? I remember their faces, their gestures, and the conversations I had with them. How were these meetings? Did I do these people any good? What is in my heart when this day is over? Help me, Lord, to listen to your Word tomorrow. Our Father…