Giacaria ca ngợi Thiên Chúa

24/12 – Thứ Ba tuần 4 mùa vọng.
“Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

“Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong đêm vọng Giáng Sinh của Con Cha, con xin mở tâm hồn mình mà dâng lên lời chúc tụng! “Các bạn trẻ thân mến: Các con hãy mở lòng cho niềm hy vọng và khát khao hoàn thành nó, khát khao làm cho đời sống được tròn đầy ý nghĩa, tìm ra con đường thích hợp cho mỗi người và chọn lấy con đường đưa đến bình an và mãn nguyện.” (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Hevenly Father, on the eve of the Nativity of your Son, I open my heart in praise! “Dear young people: You are open to hope and eager for fulfillment, eager to give meaning to your whole life, to glimpse the path suitable for each one of you and choose the path that leads you to serenity and human fulfillment.” (Pope Francis ) I offer to you my day for the intention of this month. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Hãy chiêm ngắm Chúa Giê-su Hài Đồng với lòng khiêm nhường, tình yêu vô bờ bến của Ngài, và hãy thân thưa với Ngài thật đơn sơ rằng: ‘Tạ ơn Chúa đã làm tất cả những điều này vì con!’” (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
“Contemplating the Baby Jesus, with his humble and infinite love, let us say to him, very simply: ‘Thank you for doing all this for me !’” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy nhìn ngắm Thiên Chúa, Ngài đang đứng ở cửa và gõ. Chúa đã trở nên thơ bé, mềm dịu và không được chở che. Ngài kín đáo và lặng thinh, kiên nhẫn chờ đợi để bước vào cuộc sống của con. Chúa ơi, con chào đón Ngài, xin nắm lấy tay con, đi bên cạnh con và chỉ cho con thấy con đường dẫn con đến với Ngài. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Behold Lord, you stand at the door and knock. You have become a child, defenseless and mild. Discreet and silent, you wait patiently to enter my life. I welcome you, Lord, take my hand, walk beside me and show me the road that leads to you. [Hail Mary]