Gioan Tẩy Giả sinh ra.

23/12 – Thứ Hai tuần 4 mùa vọng.
“Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 57-66

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà.

Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Mời bạn bắt đầu ngày mới trong tâm tình tạ ơn, và đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng việc dâng ngày sống của bạn cho tương lai của những người trẻ. “Chúng ta đã tạo ra một nền văn hóa tôn sùng tuổi trẻ, mong muốn kéo dài tuổi thanh xuân, nhưng nghịch lý thay, chúng ta đã loại bỏ những người trẻ ra khỏi đời sống cộng đồng bằng cách buộc họ phải di cư, phải van xin một công việc không hề tồn tại, hoặc không cho phép họ tự lên kế hoạch cho tương lai đời mình.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
Start this day in a spirit of thanksgiving. Respond to God’s love by offering your day for the future of young people. “We have created a culture that idolizes youth wanting to extend it but, paradoxically, we have been marginalizing young people from public life by forcing them to emigrate or beg for jobs that do not exist or do not allow them to project themselves in the future” (Pope Francis). Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Trong Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐGH, chúng ta là những con người phục vụ cho những thách đố của Giáo Hội và của nhân loại. Vào thời của Chúa Giêsu, các môn đệ và tông đồ là những người tham gia vào sứ mạng của Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng tham gia vào sứ mạng của Chúa Giê-su bằng cách cầu nguyện và hành động để đối diện với những thách đố mà Giáo Hội trao phó cho chúng ta, qua Đức Giáo Hoàng. Hãy canh tân lòng nhiệt huyết và sẵn sàng tham gia vào sứ mạng đem tình thương cho thế giới. WITH JESUS DURING A DAY
In the Pope’s Worldwide Prayer Network we are a people at the service of the challenges of the Church and of humanity. Just as in Jesus’ time the community of his disciples and apostles was the one who joined his mission, today we also join the mission of Jesus, praying and mobilizing for the challenges that the Church gives us in through the Pope. Renew now your offer and your availability to join in this mission of compassion for the world.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tạ ơn Chúa vì một ngày đã kết thúc. Trong suốt ngày sống của bạn, Chúa Cha đã nói với tâm hồn bạn qua những chi tiết rất nhỏ, Ngài muốn bạn lắng nghe và theo Ngài. Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều bạn trải nghiệm không? Bạn đã đáp trả như thế nào? Có điều gì khiến bạn thốt lên lời cảm tạ không? Có hoàn cảnh nào bạn cần xin sự tha thứ? Hãy quyết tâm để sự hiện diện của Chúa chữa lành trái tim bạn vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary…