Ngôi Lời đã làm người

31/12 – Thứ Ba – Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
“Ngôi Lời đã làm người”.

LỜI CHÚA: Ga 1, 1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Ngày hôm nay là một ngày mới, nhưng cũng là ngày cuối của một năm. Con xin dâng lên Cha lời tri ân cảm tạ vì muôn ơn lành Cha đã thương ban cho con. Con xin đoan hứa sẽ tiếp tục hành trình cầu nguyện và cộng tác đời mình cách tích cực hơn vào Mạng Lưới Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng, cho những thách đố mà nhân loại đang phải đối mặt, và cho sứ mạng của Giáo Hội. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Today begins a new day and ends another year. Give thanks to God for all the blessings you have received. Commit yourself to continue praying and mobilizing your life in the Pope’s Worldwide Prayer Network, for the challenges of humanity and the mission of the Church. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Mạng Lưới Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng là một cộng đồng muốn kết nối mọi người với Thánh Tâm Chúa Giêsu, để nhờ đó, qua sự hiệp nhất với Ngài, chúng ta có thể đối diện với những thử thách mà Giáo Hội mời gọi trong tinh thần của Chúa Giêsu Ki-tô. Trong giây phút thinh lặng cầu nguyện này, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì một năm cũ đã trôi qua. Xin Ngài thương ban ơn cho con, để con có thể sống liên kết mật thiết hơn với Thánh Tâm Chúa trong năm mới.

WITH JESUS DURING A DAY
The Pope’s World Prayer Network is the community that wants to connect people with the Heart of Jesus, so that, in union with him, they can make their own the challenges that the Church gives us in the same spirit of Jesus. In this moment of prayer, give thanks to God for this past year, and ask for the grace to live, in the new year, closer to the Heart of Jesus.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày, con tìm đến một nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại và hồi tâm về ngày qua. Bây giờ con đang cảm thấy điều gì? Xin tạ ơn Chúa vì món quà sự sống Ngài đã thương ban. Con nhìn nhận lại những điều làm con vui thích và cả những người con gặp gỡ hôm nay. Cuộc gặp gỡ nào làm con thấy mạnh sức hơn? Công việc nào mang niềm vui cho con? Con khám phá ra những điều thúc đẩy con sống Tin Mừng và giúp con duy trì động lực ấy. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…