[Video] Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tất Niên

Cha phó – Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín chủ tế thánh lễ diễn ra vào lúc 17g30 tại Giáo xứ Tân Định – 24/01/2020 (nhằm ngày 30 Tết Canh Tý).

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: