Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình

21/02 – Thứ Sáu tuần 6 thường niên.
“Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Lời Chúa: Mc 8,34-9,1

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình.

Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”. Và Ngài nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, con nguyện sống ngày mới này với lòng biết ơn và xin dâng lên Cha để cầu nguyện cho các anh chị em di dân là những người không nhận được sự hoan nghênh và tình thương mến. “Lời đáp trả của chúng ta cho những thách thức bởi cuộc di dân hiện nay được tóm gọn trong 4 động từ: chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập.” (ĐGH. Phanxicô) Có rất nhiều người đang chờ đợi con đến với họ. Hôm nay, con xin hy sinh một sự thoải mái tiện nghi của mình để trao cho anh chị em đang cần đến nó. Lạy Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Embrace the new day with gratitude and offer it for those migrant brothers and sisters who do not find welcome and fraternity. “The response to the challenge posed by contemporary migrations can be summarized in four verbs: welcome, protect, promote and integrate” (Pope Francis). There are people waiting for you. Make a small renunciation of comfort in favor of someone who needs it. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Bạn được mời gọi để lòng mình lắng lại và suy ngẫm về bước thứ bảy trong “Đường Của Con Tim”: Là tông đồ của Chúa Ki-tô, chúng ta cùng hiến dâng đời mình cùng với Ngài. Thiên Chúa mời gọi chúng ta quảng đại thưa “xin vâng” như Đức Maria khi xưa. Ngài muốn cùng chúng ta thay đổi thế giới này. Giờ đây, bạn hãy dành chút thời gian để làm mới ước nguyện bỏ mình, và từ cõi lòng, thân thưa cùng Ngài: “Lạy Chúa, này con đây, xin đặt con làm người phục vụ anh chị em con.”
WITH JESUS DURING A DAY
We invite you to meditate now on the seventh step of The Way of the Heart in which, as apostles of Christ, we give our lives together with him. The Lord invites us to give him our generous yes, as did Mary of Nazareth. He wants to change the world with us. Take some time at this time of day to renew your willingness to surrender and speak to the Lord from the heart: “Lord here I am, put me at the service of my brothers and sisters.”
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lúc ngày tàn, con gác lại mọi việc và dâng lên Chúa lời cảm tạ vì tất cả những gì đã diễn ra trong ngày. Hôm nay, con đã đối xử với các anh chị em xung quanh mình như thế nào? Có điều gì làm tim con phiền muộn hay giận dữ không? Có nỗi thù hằn nào lẩn khuất trong con không? Con nhìn thật sâu vào lòng mình và thả trôi những gì chẳng giúp cho tâm hồn con được bình an. Con ghi chép lại những điều đã khám phá ra và dâng tất cả lên Chúa. Kính mừng Maria …
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause for a moment to end the day. Give thanks for everything that happened today. How did you treat your neighbor? Do you remember anything that disturbed you or caused anger in your heart? Do you hold any grudges? Look within your heart and release what doesn’t help you have a peaceful soul. Take note of what you discover and give it all to God. Hail Mary…