Chữa lành con trai một sĩ quan cận vệ

23/03 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay.
“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”.

Lời Chúa: Ga 4, 43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”.

Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin.

Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một tuần mới đã bắt đầu trong quyền năng của Chúa Giê-su Phục Sinh. Chính Chúa là nguồn lực của sự Phục Sinh. Tháng này, Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ĐGH hướng về Giáo Hội ở Trung Quốc – nơi có quyền năng của Chúa Giê-su Phục Sinh. Tin Mừng thánh Gio-an hôm nay có liên hệ mật thiết với phép lạ thứ hai mà Chúa Giê-su đã làm. Con trai một người cận vệ của nhà vua đã được chữa lành và hồi phục sau khi chết đi sống lại, người cha của đứa trẻ đã “tin và cả nhà đều tin” (Ga 4,53) Ông ấy đã tin! Hôm nay con cũng muốn nuôi dưỡng niềm tin và lòng trung thành của mình như ông ấy. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Chúa ơi, nếu con có đi trước, xin Ngài vượt lên trước con, con muốn đi theo Ngài. Lạy trái tim Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.

WITH JESUS IN THE MORNING

The week started yesterday in the strength of the Risen Jesus. Yes, from Jesus emanates a force, that of the Resurrection. This month, the Pope’s Worldwide Prayer Network turns to the Church in China, inhabited by the strength of the risen Jesus. Today the Gospel of St. John relates his second miracle: a child, the son of a royal officer, has recovered his health; his father “believed and all his house” (John 4:53). He trusted. Throughout this day, like this man, I would like to cultivate trust and fidelity, Lord, and put my faith in you. Lord, you precede me, please pass in front, I want to follow you. Heart of Jesus, I trust in you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

ĐGH Phanxicô đã khôi phục lại hoàn toàn mối dây hiệp thông trọn vẹn với Rô-ma của bảy vị Giám Mục ở Trung Quốc, đã được phong chức mà không có ủy nhiệm thư của Tòa Thánh.

Lạy Chúa, như ĐTC đã yêu cầu, xin cho họ có thể “bày tỏ những cử chỉ cụ thể và hữu hình sự hiệp nhất với Tòa Thánh và với Giáo Hội hoàn vũ, và xin cho họ “giữ được lòng trung thành bất chấp những khó khăn”.

WITH JESUS DURING A DAY

Pope Francis reinstated in full communion with Rome seven Bishops of China, ordained without pontifical mandate. We invoke you, Lord, so that they can, as the Holy Father asks them, “express by concrete and visible gestures, the unity rediscovered with the Apostolic See and with the Churches spread throughout the world, and ‘keep them faithful despite the difficulties.’”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã kết thúc. Trong suốt hôm nay, Chúa Cha đã mời gọi trong tim con qua những chi tiết rất nhỏ, Ngài muốn con lắng nghe và theo Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những gì con trải nghiệm không? Con đáp trả như thế nào? Có điều gì khiến con biết ơn Ngài không? Hoàn cảnh nào con cần sự tha thứ? Con nguyện xin sự hiện diện của Chúa sẽ xoa dịu trái tim con. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary…