Thực hành lối sống của Chúa trong cuộc đời – Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, thứ Năm ngày 09.04.2020.

Nguồn: WGPSG