WHĐ (25.3.2023) – Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm:

– Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám mục phụ tá (hiệu tòa Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

– Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh và hiện nay là linh mục Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

– Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục Giám học của Đại Chủng viện thánh Quý, làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

***

TIỂU SỬ
ĐỨC GIÁM MỤC LUY NGUYỄN ANH TUẤN

– Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng

– 1969 – 1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn

– 1979 – 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp. HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán – Tin học

– 1993 – 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon

– Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM

– 1999 – 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 2001 – 2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình

– 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma

– 2007 – 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM

– 2007 – 2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Tp. HCM; Thư ký Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

– 2007 – 2017: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Tp. HCM

– 2009 – 2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon)

– 2014 – 2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

– Ngày 25 tháng 08 năm 2017 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá (hiệu toà Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh;

được truyền chức Giám mục ngày 14 tháng 10 năm 2017, khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”

– Ngày 19 tháng 03 năm 2021 Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh

– Ngày 25 tháng 03 năm 2023 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn cũng đảm trách các trách vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

– Tại Đại hội lần thứ XIV (30/9/2019 – 04/10/2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

– Tại Đại hội lần thứ XV (03 – 07/10/2022) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Phó Tổng Thư ký HĐGM

***

TIỂU SỬ
LINH
 MỤC PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG

– Sinh ngày 24/8/1964 tại Thủ Đức, thuộc Giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn

– 1993 – 1999: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM

– 1999 – 2003: Phụ tá Giáo xứ Bùi Phát, Tổng giáo phận Tp. HCM

– 2003 – 2004: Phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 2004 – 2009: Du học tại Hoa Kỳ (Boston College & Boston University); tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ – Thánh nhạc và Thần học

– 2009 – 2010: Phụ tá nhà thờ Chính tòa

– 2010 ˗ 2016: Linh mục nội trú tại Đại Chủng viện Thánh Giuse

– 2010 – nay: Giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu

– 2016 ˗ nay: Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP. HCM

– 25/3/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm

***

TIỂU SỬ
LINH
 MỤC PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI

– Sinh ngày 28 tháng 07 năm 1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ

– 1991 – 1993: Dự tu lớp Carôlô của Giáo phận Cần Thơ

– 1993 – 2000: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ

– 22/06/2000: Được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ

– 2000 – 2003: Phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ

– 2004 – 2011: Du học tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma; tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh

– Từ 2011 đến nay: Phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ:

+ Đặc trách Chủng Sinh Giáo phận Cần Thơ

+ Năm 2012 – 2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, Giáo phận Cần Thơ

+ Năm 2015 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Bùi Chu

+ Năm 2017 đến nay: Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Quý

– 25/03/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Nguồn: TGPSG

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

 

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2023
“Anh em là bạn hữu của Thầy”

Kính gửi quí cha, quí tu sĩ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa trong Tổng Giáo phận

 1. Thầy gọi anh em là bạn hữu

Kính thưa quí cha và anh chị em,

Ngay từ đầu Mùa Chay, Hội Thánh nhắc lại lời của thánh Phaolô : “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh chị em hãy làm hoà với Thiên Chúa” (1 Cr 5, 20). Khi được giao hòa với Thiên Chúa, chúng ta được trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu : “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa … nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15, 15). Những lời này được nói với các Tông đồ là những người bạn thân thiết nhất của Chúa Giêsu, nhưng cũng được nói với tất cả những ai yêu mến và bước theo Người.

Khi phạm tội, chúng ta lìa xa Thiên Chúa và mất sự sống thần linh. Mùa Chay và Phục sinh là “mùa hồng ân, là ngày cứu độ” để chúng ta quay về với Thiên Chúa và thiết lập lại tương quan tình yêu với Thiên Chúa và anh chị em. Nhưng việc giao hòa với Thiên Chúa trước hết không phải là do nỗ lực sám hối của con người, mà là ân sủng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban Con Một cho thế gian để thế gian được cứu độ nhờ mầu nhiệm Thánh giá và Phục sinh. “Đấng không hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (1 Cr 5, 21).

Được làm con của Cha trên trời và là bạn hữu của Chúa Giêsu, đó là ân huệ vô cùng cao cả. Hãy để cho mình được giao hoà với Cha, và hãy ở lại trong tình yêu của Cha. Đừng thờ ơ, đừng từ chối, không phí phạm. “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15, 14). Nếu không quay về với Thiên Chúa mà cứ tiếp tục đi con đường theo sở thích của mình, chắc chắn càng ngày chúng ta sẽ càng xa Thiên Chúa và đánh mất sự sống thần linh mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Chỉ có sự sống thần linh này mới xứng đáng với con người và làm cho con người cao cả hơn vạn vật.

 1. “Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”

Được nâng lên làm bạn hữu của Chúa Giêsu, chúng ta được Người mạc khải những điều cao sâu từ cung lòng Thiên Chúa : “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15, 14-15).

Chính nhờ việc cầu nguyện với Lời Chúa mà các bạn hữu của Chúa ngày càng tiến sâu vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Bạn hữu của Chúa thì biết lắng nghe Lời Chúa và thực hiện những điều Chúa truyền dạy ; và ngược lại, càng thực hiện những điều Chúa truyền dạy thì càng củng cố tình bạn với Chúa.

Tôi tha thiết khẩn nài anh chị em hằng ngày hãy dành thời gian suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa, để nhờ đó chúng ta nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình, nhận biết thánh ý Chúa về cuộc đời mình, và quảng đại đáp lại bằng cách sống theo lời Chúa truyền dạy. Hiện nay có nhiều sách hoặc nhiều bài trên các trang mạng giúp cầu nguyện với Lời Chúa. Mỗi người có thể chọn sách nào phù hợp với nhu cầu của mình.

Trong Mùa Chay này, giáo phận gửi biếu mỗi gia đình một quyển sách Tin Mừng Mátthêu loại bỏ túi để dễ sử dụng trong năm A của chu kỳ phụng vụ. Hằng tuần trên trang thông tin của tổng giáo phận, sẽ có buổi học hỏi Tin Mừng Mátthêu theo từng chủ đề.

Ngoài ra, các mục tử hãy tổ chức cho cộng đoàn tín hữu, trước hết là các đoàn thể công giáo tiến hành hay các nhóm tông đồ, được học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa. Chúng ta hay than phiền tại sao các tín hữu chưa tích cực sống đạo, tại sao công cuộc truyền giáo chưa đem lại nhiều kết quả. Một trong các nguyên nhân chính, đó là các tín hữu chưa quan tâm đủ đến việc học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa. Xin các mục tử dành ưu tiên cho công việc rất quan trọng này.

 1. “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau

Trong các điều Chúa truyền dạy, điều răn quan trọng nhất là đức bác ái : Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15, 17).

Việc giao hòa với Thiên Chúa được chứng thực bằng việc giao hòa với anh chị em. Làm sao chúng ta có thể đến với Thiên Chúa khi chưa hòa thuận với nhau ? Làm sao chúng ta có thể đến dâng lễ trước bàn thờ mà trong lòng biết rằng có người anh chị em còn đang bất bình với mình (x. Mt 5, 23-24) ? Làm sao chúng ta có thể trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu khi giữa chúng ta còn những bất hòa, hận thù, nghi kỵ, ghen ghét ? Ước gì những người môn đệ của Chúa biết tha thứ và đón nhận nhau như chính Chúa đã tha thứ và đón nhận mình. Ước gì tất cả mọi thành viên trong gia đình cũng như trong các cộng đoàn biết vượt qua lòng tự ái cũng như những quyền lợi cá nhân để cùng nhau kiến tạo sự hòa giải và hiệp thông.

Một thực hành quan trọng trong Mùa Chay là thực thi bác ái đối với người nghèo khổ. Người nghèo thì lúc nào chúng ta cũng có bên cạnh mình (x. Mc 13, 7), trong khu xóm của mình, trong giáo xứ của mình, không bao giờ hết, ngay cả tại các nước giàu có tiên tiến. Chúa muốn chúng ta quan tâm chăm sóc nhau. Chia sẻ và giúp đỡ người nghèo khổ là làm cho Chúa. Càng thực thi bác ái thì càng chứng tỏ mình là bạn hữu thật của Chúa. Chúng ta có thể là bạn hữu của Chúa không, khi để trái tim mình trở thành vô cảm dửng dưng, nhắm mắt bịt tai trước các nhu cầu của tha nhân ? Xin các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu hãy thực hiện những việc bác ái cụ thể đối với những nghèo khổ trong khu vực của mình.

 1. Cộng tác vào việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Sau hết, như đã làm trong Mùa Chay của những năm qua, xin gia đình Tổng giáo phận tiếp tục đóng góp cho công trình đại tu Nhà thờ Đức Bà thân yêu. Phải thành thật nhìn nhận rằng chúng ta chưa có kinh nghiệm trùng tu các công trình cổ, nên phải nhờ tới kinh nghiệm và kỹ thuật của các công ty châu Âu. Mà như vậy thì cần nhiều thời gian và kinh phí. Chính những người chịu trách nhiệm thi công cũng nôn nóng mau hoàn thành, nhưng không thể đốt giai đoạn được. Xin anh chị em, mặc dù trong điều kiện kinh tế hiện nay vẫn còn rất khó khăn, luôn rộng tay đóng góp để công việc trùng tu diễn tiến đều hòa và tốt đẹp.

Kính chúc anh chị em ngày càng cảm nghiệm sâu xa tình bạn với Chúa và với nhau. Có được tình bạn như thế, đó là chúng ta đang xây dựng một Hội Thánh hiệp hành. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 22 tháng 2 năm 2023

 

(đã ký)

+ Giuse NGUYỄN NĂNG
Tổng Giám mục

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

Ngày 30 tháng 11 năm 2022

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH

Kính gửi quí cha, quí tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận

Kính thưa quí cha và anh chị em,

Hội Thánh đã bước vào Mùa Vọng chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh, ngày của niềm vui. Nhưng niềm vui của chúng ta không chỉ là niềm vui tự nhiên, mà là niềm vui trong Chúa. Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4, 4).

 1. Niềm vui vì có Chúa Giêsu trong cuộc đời

Đại dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống, cuộc sống gia đình và xã hội dần dần phục hồi và mở ra những cánh cửa hy vọng. Tuy nhiên thế giới lại rơi vào những khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng do chiến tranh gây nên. Nhiều người đang thất nghiệp, nhiều anh chị em vẫn bấp bênh trôi nổi trong hoàn cảnh của một người di dân, một số đông giáo chức và nhân viên y tế bỏ nghề, nhiều bệnh nhân vẫn phải chịu những sang chấn tâm lý, nhiều người còn đang trong cảnh nghèo đói, cô đơn. Những bất ổn khó khăn trong đời sống gia đình không ngừng gia tăng, những tệ nạn và tội phạm vẫn lan tràn trong cộng đồng. Làm sao có thể vui được!

Anh chị em thân mến, đúng vậy. Nhưng niềm vui của chúng ta là niềm vui trong Chúa. Qua hai năm đại dịch, chúng ta đã cảm nghiệm thấm thía thế nào là sự bấp bênh mỏng giòn của thân phận con người. Cũng từ đại dịch, chúng ta nhận ra rằng nguyên nhân cuối cùng làm cho người ta chết là vì thiếu oxy, chứ không phải vì thiếu tiền bạc vật chất hay thiếu cơm bánh. Không ai nhìn thấy oxy, nhưng cái mình không nhìn thấy lại là điều thiết yếu nhất để sống, mà người ta thường không quan tâm đến nó. Kinh nghiệm về sự sống thể lý này giúp chúng ta xác tín rằng chính Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thấy và dễ quên lãng, mới là Đấng Toàn năng có thể cứu nhân loại và làm cho chúng ta được sống, chứ không phải tiền bạc hay của cải, vật chất.

Thiên Chúa yêu thế gian quá đỗi, đến độ đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Chúng ta cảm nhận niềm vui sâu thẳm và vô cùng lớn lao vì Thiên Chúa yêu thương loài người đến mức ban tặng người Con yêu dấu để làm người như chúng ta và ở lại trong thế giới này cho đến tận thế. Con thuyền của nhân loại chao đảo vì phong ba bão táp, nhưng Chúa Giêsu đang ở trên con thuyền này. Chúa là ánh sáng chỉ đường và là Đấng giải thoát, là tình yêu và lòng thương xót ôm ấp từng người trong thân phận khổ đau yếu hèn. Ngài gánh lấy tội của tôi, liều thân chịu chết vì tôi và cho tôi được thông phần vào sự phục sinh của Ngài.

Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Thư Chung năm 2022, xin anh chị em củng cố sự hiệp thông với Chúa bằng cách gia tăng đời sống nội tâm, chuyên chăm học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ và chầu Thánh Thể riêng tư trong thinh lặng. Anh chị em vất vả lao động để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng đừng để tiền bạc của cải cuốn hút mình xa rời Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực. Giới trẻ hãy nhìn lên Chúa để định hướng cuộc đời, hãy can đảm bước đi trên con đường của Tin mừng, đừng để tiền bạc, lạc thú hay bạo lực đánh cắp cuộc đời chúng con.

 1. Niềm vui được sống trong Hội Thánh hiệp hành

Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu độ con người không như những cá nhân riêng rẽ không chút liên đới với nhau, nhưng Ngài muốn làm cho họ thành một dân tộc để họ nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện” (Hiến chế tín lý về Giáo hội, số 9). Đức Kitô phục sinh hôm nay đang sống trong Hội Thánh và tuôn đổ ân sủng cho chúng ta qua Hội Thánh. Không thể đến với Đức Kitô là Đầu nếu không kết hợp với Thân Mình của Ngài là Hội Thánh.

Hội Thánh tự bản chất là thánh thiện, nhưng lại bao gồm những con người yếu đuối và tội lỗi. Hội Thánh của Chúa không phải là các thiên thần, mà là những con người đầy khuyết điểm và bất toàn. Chúa Giêsu đã thiết lập một Hội Thánh như thế. Hội Thánh càng bước đi trong lịch sử lại càng mang những nếp nhăn nheo xấu xí của người mẹ già, nhưng đó là mẹ tôi. Tôi yêu mến mẹ tôi. Mẹ tôi xấu xí khó thương nhưng nhờ máu châu báu của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần hằng thanh luyện và đổi mới để mẹ tôi thành Hiền Thê xinh đẹp tinh tuyền. Mọi thành phần Dân Chúa, kể cả các mục tử, còn nhiều khuyết tật và bất xứng, nhưng tôi không thất vọng, trái lại, tôi hạnh phúc vì được sống trong Hội Thánh, vì tôi tin vào Chúa Thánh Thần.

Để làm cho Hội Thánh xinh đẹp hơn, chúng ta tiếp tục kiến tạo một Hội Thánh hiệp hành. Hiệp thông, hiệp hành, là bản chất, là lối sống thường hằng của Hội Thánh, chứ không chỉ là phong trào hay khẩu hiệu. Vì thế, các giáo xứ và cộng đoàn hãy thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ để chân thành lắng nghe nhau, cùng nhau phân định để tìm ý Chúa trong bầu khí cầu nguyện, rồi quyết tâm đổi mới chính mình và cộng đoàn. Tinh thần hiệp hành không cho phép nóng vội hoặc kết án nhau, nhưng đòi phải kiên nhẫn, khiêm tốn và có lòng yêu thương.

Nhờ hiệp hành, Hội Thánh sẽ được thanh luyện và đổi mới để trở nên xinh đẹp, dễ mến và có khả năng hấp dẫn lôi cuốn hơn. Nhờ hiệp hành, Hội Thánh sẽ huy động được sự tham gia của toàn thể Dân Chúa để tạo nên sức mạnh và phục vụ hiệu quả hơn. Nhờ hiệp hành, không ai bị quên lãng hoặc bị gạt ra bên ngoài, và như vậy sứ điệp Tin mừng trở thành đáng tin hơn.

 1. Niềm vui trao tặng cho tha nhân

Không những chúng ta củng cố hiệp thông với Chúa và trong Hội Thánh, mà còn phải thể hiện hiệp thông qua việc thực thi bác ái với tất cả mọi người. Anh chị em đừng quên rằng việc quan tâm và chăm sóc những người đau khổ và nghèo khó cũng có tầm quan trọng như điều răn yêu mến Chúa.

Trong đại dịch Covid, các cộng đoàn và cá nhân đã rất quảng đại và tích cực giúp nhau vượt qua đau thương, về tinh thần cũng như thể xác. Việc làm của anh chị em là một chứng từ sống động và cao cả của đức bác ái Kitô giáo. Anh chị em hãy tiếp tục chăm sóc giúp đỡ người nghèo khổ, khuyết tật, các bệnh nhân, người lao động xa quê, và cũng đừng quên những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, những bậc cao niên, các em mồ côi, những người bị bỏ rơi. Niềm vui được ban tặng cho chúng ta để chính chúng ta lại trao tặng cho anh chị em mình.

Loan báo Tin mừng là việc bác ái cao cả, vì chúng ta trao tặng chính Chúa Giêsu cho anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và tích cực làm chứng cho Tin mừng trong cuộc sống hằng ngày. Chương trình phát triển các điểm truyền giáo của Tổng giáo phận đã đình trệ gần 3 năm do đại dịch Covid. Nay xin anh chị em tiếp tục cộng tác bằng cách dành Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh đóng góp vào quỹ truyền giáo để hoàn thành việc mua đất thành lập và xây dựng các giáo điểm.

Anh chị em thân mến,

Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới 2023, xin kính chúc anh chị em đầy tràn ân sủng, bình an và niềm vui trong Chúa. Giữa muôn ngàn âu lo thử thách, anh chị em hãy tiến bước trong niềm tin tưởng có Chúa ở cùng chúng ta. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

 

(đã ấn ký)
+ Giuse NGUYỄN NĂNG
Tổng Giám Mục

Ơn gọi linh mục phát xuất từ trái tim của Thiên Chúa
nhưng tiếng gọi ấy đi ngang qua trái tim của các bà mẹ”

TGPSG – Đó là lời chia sẻ của Đức Giám mục (ĐGM) Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, trong thánh lễ mừng ngày Thánh hóa Ơn gọi làm Mẹ vào lúc 17g30 thứ Sáu ngày 27-5-2022 tại Nhà thờ Tân Định. Cùng đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Linh Hướng (TLH) Hội CBMCG, Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, nguyên TLH, Chánh xứ Tân Định, Lm Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn và quý cha khách. Cùng hiệp dâng thánh lễ có hơn 600 hội viên Hội CBMCG TGP trong đó có khoảng 120 bà cố, là những bà mẹ đã dâng hiến con cho Thiên Chúa theo ơn gọi linh mục, tu sĩ.

Đầu lễ, Lm TLH Hội CBMCG có lời chào mừng và giới thiệu chủ tế thánh lễ: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

ĐGM cám ơn và gửi lời chào đến các bà mẹ đã cho ngài được dịp về đây dâng thánh lễ với 3 ý nguyện: mừng kính lễ Đức Mẹ Thăm Viếng – mừng ngày Thánh Hóa Ơn Gọi làm Mẹ và sau cùng là Tri ân các Bà Cố, những người mẹ đã dâng hiến con mình cho Thiên Chúa.

Trong phần đầu bài giảng, ĐGM Phêrô nói với các bà cố, ngài kể câu chuyện về 2 bà mẹ của 2 Đức Giáo Hoàng (ĐGH)

 • ĐGH Phaolô 6: Khi ngài nhận chức thánh Linh mục, mẹ ngài đã tặng 2 món quà đặc biệt:
  • 1 áo alba may bằng áo cưới của bà. Cách đây 30 năm, khi làm lễ cưới, bà đã để dành áo này chờ cho đến hôm nay để lấy ra may áo alba cho con. Một hình ảnh tuyệt vời, một sự gắn kết đẹp biết chừng nào giữa mẹ và con.
  • Món quà thứ 2 là đồng hồ báo thức. Hồi nhỏ mẹ gọi con dậy đi lễ, giờ đây con đã là linh mục rồi thì sử dụng đồng hồ này để thức dậy dâng lễ cho mọi người. ĐGH đã giữ nó từ lúc làm linh mục, rồi Giám Mục, rồi Hồng Y và cho đén khi là Giáo Hoàng và nó vẫn chạy mãi cho đến khi ĐGH qua đời.
 • ĐGH Gioan Phaolô 2: Khi bà cố mang thai ĐGH thì mọi người đều nói thai yếu, nếu giữ lại thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ. Bà cố không sợ, bà nhất quyết giữ lại, không phá thai như lời khuyên của bác sĩ. Và may mắn thay, nhờ hành động can đảm đó mà giáo hội có được 1 vị thánh Giáo Hoàng vĩ đại, đem lại nhiều đổi mới cho giáo hội.

Để kết luận, ĐGM Phêrô chia sẻ: Những câu chuyện trên không phải là truyện cổ tích mà là những gì xảy ra thực sự trong đời sống Hội thánh, giúp cho chúng ta thấy được sự gắn kết và tầm quan trọng của gia đình trong việc vun trồng ơn gọi linh mục, tu sĩ, đặc biệt là vai trò của các bà mẹ. Chính vì vậy ĐGH Piô 10 đã nói: “Ơn gọi linh mục phát xuất từ trái tim của Thiên Chúa nhưng tiếng gọi ấy đi ngang qua trái tim của các bà mẹ”

Phần sau của bài giảng, ĐGM Phêrô nói với toàn thể các bà mẹ công giáo.

Ngoài ơn gọi thánh hiến (qua bí tích Truyền Chức Thánh) mà các bà cố đã nghe theo khi dâng con cho Chúa, còn có một ơn gọi căn bản nữa cho toàn thể các bà mẹ, đó là ơn gọi làm Kitô Hữu (qua bí tích Rửa tội). Ơn gọi linh mục cũng phải đặt nền trên ơn gọi làm Kitô Hữu. Một giám mục được phát hiện ra là chưa chịu phép rửa tội thì sao? Thì ngài phải chịu phép rửa tội lại thôi.

Thế thì ơn gọi Kitô Hữu của con cái chúng ta được phát triển như thế nào khi nó chịu nhiều tác động từ bên ngoài? Yếu tố quan trọng nhất chính là gia đình và giáo xứ. Các bà mẹ trẻ hiện nay lo lắng cho con phần đời nhiều hơn phần đạo, xao nhãng việc giáo dục đức tin cho con cái. Trong một môi trường hiện nay mà nếu chúng ta quên việc thông truyền và giáo dục đức tin cho con cái thì chẳng bao lâu sẽ mất thôi. Vì thế, chiều hôm nay không phải tri ân các bà cố mà thôi. mà còn là dịp để nhắc nhớ tất cả chúng ta, những người mẹ công giáo, ý thức thiên chức trách nhiệm của mình, để thông truyền và giáo dục đức tin cho con cái.

Yếu tố thứ hai là giáo xứ. Các bà mẹ nên khuyến khích con cái đến nhà thờ của giáo xứ, học hỏi giáo lý ở giáo xứ, sinh hoạt ở giáo xứ.

Sau đó, ĐGM Phêrô trở lại với bài Tin Mừng hôm nay: có hai nhân vật rất quan trọng của Kinh Thánh đó là Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy Giả. Cả hai nhân vật này lúc ấy đều là thai nhi còn nằm trong lòng mẹ. Hai nhân vật này có thể gặp nhau được là nhờ có hai bà mẹ đạo đức, tốt lành. Xin Mẹ Maria và bà Thánh Elisabeth chuyển cầu cho chúng ta, nhất là cho các bà mẹ để các bà mẹ cho dù rất là vất vả vẫn có được nghị lực, có được sự khôn ngoan, có được sự can đảm để chu toàn thiên chức làm mẹ của mình trong gia đình công giáo. Như thế các bà mẹ đã đóng góp một phần rất lớn vào việc xây dựng Hội Thánh của Chúa và thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa đã giao phó cho Hội Thánh chúng ta.

Cuối lễ, chị Êlisabeth Đặng Thị Hiếu, Hội trưởng hội CBMCG, đã lên cám ơn, tặng hoa và quà cho Đức Cha Phêrô, cha TLH Phanxicô Xaviê, cha Giuse Giám đốc ĐCV, Cha Phaolô, chánh xứ Tân Định và quý cha đồng tế. Chị cũng cám ơn quý Bà Cố hiện diện, quý bà mẹ, ca đoàn Hạt Phú Nhuận, ban truyền thông TGP, ban âm thanh ánh sáng.

Đáp từ, ĐGM Phêrô chia sẻ:

 • Các Giám mục nước ngoài thường hay hỏi tôi tại sao ở Việt Nam có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ như vậy. Tôi luôn luôn trả lời là nhờ các gia đình công giáo.
 • Ngoài ra ở giáo phận Mỹ Tho, đất rộng người thưa, giáo dân ở rải rác. Tôi cũng khuyến khích các linh mục nên dựng các nhà nguyện nho nhỏ ở những vùng sâu để các ngài có thể đến dâng lễ, cử hành các bí tích, làm thí điểm loan báo Tin Mừng. Xin các bà mẹ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của chúng tôi.

Khi bài hát kết lễ chấm dứt, Đức Cha Phêrô cùng với cha Tổng linh Hướng đã xuống trao tặng các phần quà cho các bà cố hiện diện.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui hân hoan vì cũng khá lâu, quý bà mới được gặp mặt Đức cha Phêrô, vị Mục Tử tài năng, nghe được những lời chia sẻ quý báu của ngài, được dự chung bàn tiệc Thánh Thể và được tặng quà đem về. Thật là một kỷ niệm đẹp trong những ngày cuối tháng hoa, tháng của Đức Mẹ, Mẹ của các bà mẹ!

Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Trần Văn

TGPSG “Hiệp Hành không phải là lối sống mới mà là tinh thần đã có trong lòng Giáo hội nhưng được làm mới trong tình hình Giáo hội hiện nay”. Chia sẻ của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ, là Linh Hoạt Viên của Tổng Giáo phận Sài Gòn trong buổi tập huấn cho Hội đồng mục vụ Hạt Tân Định về “Hiệp Hành”

Buổi tập huấn được diễn ra trong buổi sáng thứ Bảy, ngày 26-3-2022 tại nhà thờ Tân Định trong bối cảnh các cộng đoàn giáo xứ đang sống trong mùa Chay, mùa của trở về và thay đổi. Các thành viên Hội đồng mục vụ (HĐMV) của 11 giáo xứ trong Hạt tham gia khá đông đảo và nhiệt tình. Cùng tham dự còn có sự hiện diện của cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Vườn Xoài; cha Giuse Hoàng Huy Cường, OP chánh xứ Mai Khôi, cha Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh, phó xứ Tân Định

Trước giờ khai mạc, cha Giuse, chánh xứ Vườn Xoài, đại diện cho linh mục hạt Tân Định đã làm dấu và cầu nguyện xin Ơn Chúa Thánh Thần và giới thiệu cha Linh Hoạt Viên (LHV) của TGP và là chủ tọa buổi tập huấn dành cho các thành viên HĐMV

Sau hơn một giờ đồng hồ diễn giải, cha LHV đã giúp các thành viên HĐMV tiếp thu cách dễ dàng những vấn đề khó nghe, khó hiểu về “Hiệp Hành . Những khái niệm về: “Thượng hội đồng giám mục”; “Công đồng”;  “Công nghị”; “tham gia đồng trách nhiệm”; “cảm nhận đức tin”; “vai trò của giáo dân trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng”; “hiệp thông – tham gia – sứ vụ”… Tất cả những từ ngữ đó được cha LHV phân tích, dẫn dắt khá súc tích, đơn giản hóa. Ngài đã mượn hình ảnh “ Hai tông đồ trên đường Emmau” để giải thích việc “cùng đi với nhau – Hiệp Hành”. Các môn đệ đi với nhau, đi với Thầy, được Thầy biến đổi và ngay tức khắc họ đã trở nên những người nói về Chúa bằng tất cả trí, lực và con người của mình. Ngài nhấn mạnh “Giáo hội là một thân thể và mỗi người là một chi thể, vì vậy bộ phận nào cũng cần thiết và quan trọng. Và “Hiệp Hành” lần này không để giải quyết những việc chi tiết, cụ thể nhưng bao quát là làm mới cách suy nghĩ, cách thực hiện, con đường đi để kết quả cuối cùng là Tin Mừng Chúa được loan xa hơn rộng hơn. Hãy để mọi người xung quanh nghĩ về chúng ta – những Kitô hữu” nhất là, những người đang gánh vác vai trò là HĐMV các giáo xứ. Không ai có thể đứng ngoài “Hiệp Hành” như mô hình mẫu của Giáo hội sơ khai “Chúa Giêsu – các tông đồ – giáo dân”

Ngay sau bài chia sẻ của cha LHV, các tham dự viên đã được chia thành các nhóm để chia sẻ về những kinh nghiệm, thao thức và vấn đề “đi cùng nhau” trong hoạt động HĐMV. Có thể nói, các thành viên đã thành tâm, sôi nổi, tích cực nói lên những tâm tư, nhiệm vụ mình đang tham gia tại giáo xứ, hội đoàn, nêu lên những mặt được và chưa được của hội đoàn, tổ chức mình và sự cần thiết của “Hiệp Hành” trong đời sống đạo hiện nay

Với trọn buổi sáng, các thành viên tham dự đã có một thời gian quý báu để học hỏi, trao đổi về sự Hiệp Hành trong Giáo hội. Đó cũng là tâm tình mà Ông Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc, Trưởng Ban đại diện HĐMV hạt đã phát biểu khi cám ơn cha LHV

Buổi tập huấn khép lại như cha LHV ước mong các thành viên HĐMV sẽ là những Linh Hoạt Viên cho giáo xứ, giáo khu, hội đoàn mình để mọi người đều cảm nhận được con đường “Hiệp Hành” mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là  “thánh ý Thiên Chúa”.

Trường Sơn (TGPSG)
Ảnh: Hữu Lễ

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2022
TỪ KINH NGHIỆM THIÊNG LIÊNG TRONG ĐẠI DỊCH
ĐẾN ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

Kính thưa quí cha, quí tu sĩ, chủng sinh
và toàn thể cộng đồng Dân Chúa trong Tổng giáo phận,

Thành phố chúng ta vừa trải qua những tháng ngày thật đau thương do đại dịch Covid-19. Cuộc sống nay bước sang tình trạng “bình thường mới”, nghĩa là chưa hoàn toàn bình thường. Nguy cơ lây nhiễm trong thời gian này vẫn còn đó, dù không trầm trọng như trước. Những đau thương thể xác cũng như tinh thần còn đang nhức nhối và ám ảnh chúng ta. Những thiệt hại vẫn chưa thể khắc phục một sớm một chiều.

Đối với các Kitô hữu, trong ánh sáng của niềm tin vào Chúa Kitô, thời gian đại dịch không phải chỉ có đau thương nhưng cũng là thời gian của ân sủng và những điều tốt đẹp. Khởi đi từ những kinh nghiệm thiêng liêng trong đại dịch, chúng ta sẽ sống ý nghĩa Mùa Chay và Mùa Phục Sinh cách sâu xa phong phú hơn.

 1. Kinh nghiệm thân phận bụi tro

Khi đại dịch lên cao điểm trong năm 2021, với số tử vong tăng nhanh từng ngày, chúng ta cảm nghiệm thật sâu sắc về phận người mong manh bèo bọt. Người thân mới sống bên nhau đó, chỉ sau ít ngày vào bệnh viện đã trở về trong phận bụi tro. Con người thật vĩ đại nhưng cũng thật yếu đuối. Đời người như bông hoa sớm nở chiều tàn. Một cơn gió thoảng cũng đủ làm con người biến mất khỏi trần thế.

Mùa Chay khởi đầu với việc xức tro trên đầu: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro”. Đó là thông điệp tối quan trọng cho đời người. Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, sức khỏe, người thân yêu, hoạt động, thành công, trên hết là chính mạng sống: tất cả sẽ tiêu tan. Cả một đời ta vun đắp, gầy dựng, chăm chút, để rồi cuối cùng ta chứng kiến chúng biến mất thật nhanh chóng, không thể cưỡng lại, không thể níu kéo.

Đó là sự thật, sự thật vĩ đại của cuộc đời mà ta thường quên lãng hoặc tránh né. Hãy nhìn vào sự thật này để xây dựng cuộc đời trên cái bền vững lâu dài, chứ không mải mê theo đuổi cái phù du bèo bọt nay có mai không.

 1. Kinh nghiệm về Thiên Chúa

Từ kinh nghiệm thân phận bụi tro, chúng ta xác tín chỉ Thiên Chúa mới là vĩnh cửu, chỉ Thiên Chúa mới là Đấng Cứu Độ toàn năng đem lại bình an và sự giải thoát toàn diện cho nhân loại đau khổ. Từ cảm nhận bất lực trong đại dịch, nhiều người nhận thức được rằng giải pháp y tế và khoa học là tiên quyết nhưng không đủ để cứu sống bệnh nhân, mà cần có cả giải pháp tâm lý xã hội và nhất là giải pháp tâm linh nữa.

Trong thời gian đại dịch, chúng ta đã quay về với Chúa, khao khát thánh lễ và gia tăng cầu nguyện, đã suy gẫm về kế hoạch của Thiên Chúa qua những khổ đau thử thách trong đời. Hơn lúc nào hết, chúng ta cảm thấy cần Chúa và thực sự đã nhận ra Chúa luôn ở gần bên chúng ta. Đối với các bệnh nhân, nhờ sự chăm sóc, an ủi tinh thần và lời cầu nguyện của các linh mục và tu sĩ thiện nguyện trong các bệnh viện, họ đã tìm được sức mạnh thiêng liêng để vượt qua cơn nguy kịch; hoặc nếu không qua khỏi, thì cũng ra đi trong sự thanh thản và đầy tràn hy vọng.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta hoán cải, tức là quay trở lại với Chúa, bồi dưỡng tương quan thân tình với Chúa. Sau những tháng ngày mất mát, chúng ta muốn tranh thủ vội vã xây dựng lại cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà lại quên Chúa. Chính trong đại dịch, chúng ta đã có cảm nghiệm sâu sắc về Thiên Chúa, xin đừng vội quên. Anh chị em hãy trở lại nhà thờ để tham dự thánh lễ trong cộng đoàn Hội Thánh. Việc tham dự trực tuyến trong thời gian dài sẽ làm cho đức tin dần dần phai nhạt. Hãy chuyên cần cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa sốt sắng, tích cực tham dự những buổi tĩnh tâm và cử hành phụng vụ trong Mùa Chay. Chỉ có Chúa mới đem lại ý nghĩa đích thực cho cuộc đời chúng ta, vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

 1. Kinh nghiệm buông bỏ

Khi tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng, nhất là trong những ngày giãn cách xã hội, mọi sinh hoạt không cần thiết đã phải dừng lại. Các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, liên hoan, nhà hàng… đều ngưng hoạt động. Việc làm, công ty, tự do đi lại, thậm chí cả người thân yêu… , chúng ta đã buông bỏ tất cả, có thể là bất đắc dĩ, để chỉ tập trung vào cái chính yếu. Điều quan trọng lúc đó là mạng sống, là sức khỏe. Để sống, để an toàn, để có tương lai, chúng ta đã tiết chế và buông bỏ. Những thói quen hay lối sống hằng ngày tưởng chừng như không thể bỏ được, trong đại dịch chúng ta đã thay đổi được.

Trong Mùa Chay, chúng ta hãy tiếp tục kinh nghiệm buông bỏ này. Chúng ta cầu xin Chúa cho đại dịch qua đi, không phải để trở lại với lối sống cũ, nhưng để bắt đầu hành trình mới theo Chúa Giêsu trên con đường tiến tới sự sống vĩnh cửu. Để có được sự sống cao hơn, càng phải buông bỏ nhiều hơn, sống tiết độ hơn. Trong lối sống hiện đại, nhân đức tiết độ đã bị quên lãng: lúc nào người ta cũng muốn thỏa mãn tối đa mọi nhu cầu, mọi ham muốn, lúc nào cũng bị các thèm khát thúc bách mà không bao giờ thấy no đủ, nên rốt cuộc con người bị lạc hướng và không thể vươn lên tầm cao được. Chúa mời gọi các môn đệ buông bỏ chính mình, sống tiết độ, làm chủ những ham muốn lệch lạc, để nhờ đó tiến tới cuộc sống cao cả hơn của một người làm con Thiên Chúa, sự sống của Đức Kitô phục sinh.

 1. Kinh nghiệm về hiệp hành

Ngay từ đại dịch, chúng ta đã thực hiện lối sống hiệp hành: hiệp thông, tham gia và thực thi sứ vụ bác ái. Mọi người hiệp thông với nhau, khóc với người khóc, đau với người đau, cầu nguyện cho nhau, chia sẻ giúp đỡ nhau vượt qua những tháng ngày đau thương. Sự hiệp thông trong Hội Thánh không phải là tình cảm mông lung hay lời nói suông, nhưng là đức ái mãnh liệt của Chúa Thánh Thần thúc đẩy mọi người làm lan tỏa yêu thương qua những hành vi quảng đại cụ thể. Các cộng đoàn, gia đình, cá nhân, đã không thủ thân co cụm ích kỷ, nhưng tích cực tham gia sứ vụ bác ái, nhiều lúc với nhiều nguy cơ cho sự an toàn bản thân, đặc biệt đối với các linh mục tu sĩ thiện nguyện nơi bệnh viện. Xin anh chị em hãy tiếp tục phát huy lối sống hiệp hành này trong bối cảnh hiện nay nhiều người vẫn còn nhiễm bệnh, nhiều người đang trong tình trạng nghèo đói kéo dài, hoặc trong tình cảnh cô đơn hay bị bỏ rơi.

Ngoài sứ vụ bác ái, toàn thể Dân Chúa trong Tổng giáo phận cũng đang học hỏi và tham gia tiến trình cấp giáo phận để kiến tạo một Hội Thánh hiệp hành trong mọi lãnh vực, từ các sinh hoạt phụng vụ, giáo lý, tổ chức cơ cấu trong cộng đoàn, đến các hoạt động Phúc Âm hóa xã hội và loan báo Tin Mừng. Xin anh chị em hãy tích cực tham dự các buổi gặp gỡ theo lịch trình dự kiến, để lắng nghe nhau và cùng nhau phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Là mục tử của Dân Chúa, các linh mục chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi và thúc đẩy tiến trình này đạt hiệu quả lớn nhất. Xin anh chị em đừng theo kiểu làm cho có, làm chiếu lệ hình thức, hoặc tệ hơn là không làm gì cả. Chúng ta lắng nghe lời kêu gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi hi vọng tất cả các cộng đoàn sẽ dành những cố gắng cần thiết để tiến tới theo con đường của một sự hoán cải mục vụ và truyền giáo, không thể để tình hình tiếp tục như hiện tạiViệc ‘quản trị thuần tuý’ đã trở nên bất cập” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 25).

Sau hết, xin gia đình Tổng giáo phận tiếp tục hiệp hành, -hiệp thông và tham gia- trong công trình đại tu nhà thờ Đức Bà thân yêu. Qua các video clip do Ban Truyền thông thực hiện, anh chị em có thể thấy hiện nay bắt đầu tu sửa tháp chuông và hai tháp kẽm là phần hư hại rất nặng, và việc thi công cũng rất khó khăn vì ở trên cao. Các chuyên gia cho rằng việc tu sửa được thực hiện rất đúng lúc. Đây là công việc đòi kỹ thuật chuyên môn cao, cần nhiều thời gian và tài chánh. Hiện nay anh chị em còn đang gánh chịu những thiệt hại to lớn do hậu quả của đại dịch; tuy nhiên, trong mức độ có thể, xin anh chị em rộng tay đóng góp để công việc trùng tu diễn tiến tốt đẹp và mau chóng.

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chịu treo trên Thánh giá đã triệt hạ mọi bức tường ngăn cách và thực hiện sự hòa giải nơi chúng ta (x. Ep 2, 14). Bước vào Mùa Chay và Phục Sinh trong viễn tượng kiến tạo một Hội Thánh hiệp hành, chúng ta hãy mở lòng mình ra với Chúa, với Hội Thánh và anh chị em, làm sao cho mọi người tìm được niềm an vui hạnh phúc trong lòng Hội Thánh, không ai bị bỏ lại đằng sau, không ai tủi phận vì bị quên lãng hay loại trừ; từ đó mọi người sẽ nhiệt thành tham gia xây dựng Hội Thánh theo khả năng của mình, và hân hoan thực thi sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng. Đó chính là Hội Thánh mà chúng ta mơ ước.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta.

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 2 tháng 3 năm 2022
(đã ký)

+ Giuse NGUYỄN NĂNG
Tổng Giám Mục

Kính thưa quý Cha, quý Bề Trên, quý Tu sĩ Nam Nữ và toàn thể quý ông bà anh chị em trong Tổng giáo phận.

Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, sẽ chủ sự nghi thức trao dây Pallium cho Đức Tổng Giuse của chúng ta trong Thánh lễ được cử hành vào lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 19 tháng 02 năm 2022, tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn. Chúng con xin kính báo và mời quý cha đồng tế trong Thánh lễ đặc biệt này, để cầu nguyện cho Tổng giáo phận và cách riêng cho Đức Tổng Giuse. Xin quý cha cũng thông báo cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông với cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận qua Thánh lễ được trực tuyến trên các kênh truyền thông của Giáo phận vào ngày giờ nói trên.

Kính báo,

Phêrô Kiều Công Tùng
Chưởng ấn

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI TỘI TẬP THỂ
TRONG TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Kính thưa quí cha và anh chị em,

Do hoàn cảnh dịch bệnh kéo dài gần 2 năm, nhiều tín hữu không có cơ hội lãnh nhận Bí tích Hòa giải nên đã không được rước Mình Thánh Chúa trong một thời gian dài.

Để các tín hữu có thể hiệp thông Thánh Thể, nhất là trong dịp đại lễ Giáng Sinh sắp tới, tôi cho phép quí cha được giải tội tập thể, với những điều kiện sau đây:

 1. Trong hai ngày 19 và 23 tháng 12 năm 2021, trước các thánh lễ.
 2. Các tín hữu cần chuẩn bị tâm hồn xứng hợp như khi xưng tội cá nhân, nghĩa là:
 • Xét mình kỹ lưỡng;
 • Thật lòng thống hối tội lỗi;
 • Quyết tâm chừa tội và sống thánh thiện hơn;
 • Đền bù những thiệt hại có thể đã gây ra;
 • Xưng lại các tội trọng sớm hết sức có thể, khi có dịp.
 1. Các cha cử hành nghi thức giải tội theo bản văn đính kèm.

Cầu chúc anh chị em, nhờ việc đón rước Thánh Thể, được luôn kết hợp với Chúa Giêsu như cành nho kết hợp với cây nho để đời sống chúng ta trổ sinh hoa trái dồi dào.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng giám mục

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

Ngày 21 tháng 11 năm 2021

THƯ MỤC VỤ
MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2021

 1. Niềm hy vọng một thế giới bình an

Kính thưa quí cha, quí tu sĩ và anh chị em,

Hằng năm, cứ nghe đến Mùa Vọng và Giáng sinh là lòng chúng ta lại rạo rực phấn khởi. Giáng Sinh là mùa của ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Từ hai năm qua, bóng đen Covid-19 đè nặng cuộc sống nhân loại. Đến nay bóng tối chưa qua hẳn, nhưng ánh sáng của bầu trời xanh đã lộ diện. Đã có lúc đại dịch phủ bóng sợ hãi lo buồn, nhưng “chúng ta đã giữ vững niềm hy vọng”. Cuộc sống đang dần dần ổn định.

Chúng ta đã kinh nghiệm thế nào là niềm hy vọng Kitô giáo. Với niềm tin tưởng phó thác, Dân Chúa đã liên lỉ cầu nguyện tha thiết. Tuy nhiên, chúng ta cầu nguyện không phải để Thiên Chúa làm thay chúng ta, nhưng để Ngài làm trong chúng ta và với chúng ta. Người Kitô hữu cầu nguyện không phải để khoán trắng cho Thiên Chúa, nhưng để Ngài ban tình yêu, sự khôn ngoan và sức mạnh giúp con người có khả năng biến đổi lịch sử. Thiên Chúa đã không làm phép lạ để đại dịch biến mất trong chốc lát, nhưng Ngài ban ơn trợ giúp để nhân loại tìm ra thuốc phòng ngừa, chữa trị các bệnh nhân, và chung tay liên đới giúp đỡ người nghèo khổ.

Như vậy lịch sử này là của con người, do con người kiến tạo, nhưng lịch sử ấy cũng là lịch sử cứu độ, vì “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1, 14), Ngài hành động qua chúng ta để qui hướng lịch sử này tiến đến chung cuộc là “Vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an” (Kinh Tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua).

Bước sang năm mới 2022, không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng chúng ta luôn hy vọng và tin vào tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ trong mầu nhiệm Giáng sinh: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một … để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 16-17).

Hãy giữ vững niềm hy vọng để đừng sao nhãng việc cầu nguyện. Anh chị em hãy trở lại nhà thờ để gặp gỡ Thiên Chúa qua các bí tích trong cộng đoàn Hội Thánh. Thánh lễ trực tuyến không thể thay thế việc tham dự trực tiếp. Trong thời gian giãn cách xã hội, chúng ta đã có kinh nghiệm về sự đói khát thiêng liêng. Nay được tới nhà thờ, anh chị em hãy tham dự phụng vụ cách ý thức và sốt sắng hơn.

Hãy giữ vững niềm hy vọng để xây dựng cuộc sống xã hội cũng như gia đình trong hoàn cảnh bình thường mới. Chắc chắn tương lai sẽ còn muôn vàn gian nan thử thách, nhưng “Chúa ở cùng anh chị em”, để giúp anh chị em vượt qua khó khăn và sống trong bình an. Niềm hy vọng cũng thúc đẩy chúng ta tiếp tục thực hiện Mục vụ chăm sóc đối với những người nghèo khổ và các em mồ côi vì Covid-19, như tôi đã đề nghị trong Thư Mục vụ đề ngày 4/10/2021.

 1. Niềm hy vọng một Hội Thánh hiệp hành

Cùng với niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp, chúng ta cũng mong muốn canh tân đời sống Hội Thánh để tất cả mọi thành phần Dân Chúa tích cực tham gia vào sứ vụ Phúc Âm hóa. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi xướng một hành trình hiệp hành của toàn thể Dân Chúa, mà cao điểm là Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI vào năm 2023 với chủ đề Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”.

“Hiệp hành” là cùng đi với nhau. “Hội Thánh hiệp hành” là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh. Con đường hiệp hành này là cách hiệu quả nhất để biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh với tư cách là Dân Chúa lữ hành và truyền giáo.

Tại Việt Nam, hành trình hiệp hành cấp giáo phận sẽ khai mạc với Thánh lễ Chúa nhật I Mùa Vọng do Giám mục giáo phận chủ sự, và kéo dài đến tháng 8/2022. Trong ngày khai mạc, tại các cộng đoàn, quí cha vẫn dâng lễ theo phụng vụ Mùa Vọng, hiệp thông với Thánh lễ khai mạc do Giám mục chủ sự bằng cách giới thiệu chủ đề của Thượng Hội Đồng ở đầu lễ và đọc Lời nguyện tín hữu theo mẫu soạn sẵn.

Trong thời gian sắp tới, sẽ có những buổi gặp gỡ để tất cả và từng thành phần Dân Chúa thực hiện cuộc hiệp hành, nghĩa là cùng nhau cầu nguyện, trao đổi, lắng nghe, và phân định dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhằm trả lời cho câu hỏi cốt yếu này: Chúng ta phải làm gì để xây dựng một Hội Thánh hiệp hành, nhờ đó Hội Thánh có thể loan báo Tin Mừng cách hiệu quả trong hoàn cảnh hôm nay.

Tôi bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền làm “linh hoạt viên” để qui tụ “nhóm hiệp hành” triển khai tiến trình hiệp hành cấp giáo phận. Đây là một biến cố lớn trong đời sống Hội Thánh. Vì thế, tôi ước mong tất cả các linh mục, tu sĩ, giáo xứ, dòng tu, các ban mục vụ, các đoàn thể, các giới và mọi thành phần khác, tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Anh chị em thân mến,

Kết thúc Thư Mục vụ này, chúng ta hướng nhìn lên Thánh Giuse, Đấng gìn giữ Hội Thánh. Ngài luôn âm thầm nhưng hành động hiệu quả. Ngay cả trong Năm đặc biệt về Thánh Giuse, Ngài vẫn chỉ là vị thánh âm thầm lặng lẽ, không một dấu ấn bên ngoài. Năm kính Thánh Giuse sẽ kết thúc ngày 8 tháng 12, nhưng Ngài vẫn “hiệp hành” cùng Hội Thánh với “Trái tim của người cha”. Xin Ngài dẫn dắt chúng ta trên đường kiến tạo một Hội Thánh hiệp hành.

Nhân dịp Giáng sinh, tôi kính chúc gia đình Tổng giáo phận luôn bình an, đầy tràn ân sủng và niềm vui của Chúa Giêsu Cứu Thế. Xin Ngài đến cư ngụ giữa chúng ta và cùng bước đi với chúng ta trong hành trình gian nan đau khổ vì đại dịch.

Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

+ Giuse NGUYỄN NĂNG
Tổng Giám mục