Chọn gọi 12 tông đồ

08/07 – Thứ Tư tuần 14 thường niên.
“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Lời Chúa: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con xin dâng sáng hôm nay để tạ ơn Cha vì một ngày mới mà Cha đã ban tặng. Như Chúa Giêsu đã sai các môn đệ, xin Cha nuôi dưỡng con với mong ước được ra đi rao giảng như vậy. Trong suốt ngày hôm nay, con xin được rao giảng Lời của Cha đến anh em con, đặc biệt cho những ai đang ở xa, những ai đang thất vọng và thiếu thốn hơn. Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp thông cùng ý ĐGH giao phó cho Mạng lưới Cầu Nguyện Toàn cầu trong tháng này, xin cầu nguyện cho các gia đình được giúp đỡ và đồng hành. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give this morning to the Lord, thanking him for the gift of another day to praise him. Just as Jesus sent his disciples, may God cultivate in me a desire to be sent out! Throughout this day, I ask you to help me take your word to my brothers, especially to those who are farther away, more discouraged and more in need. I offer my day, according to the intention that the Holy Father entrusts to his Worldwide Prayer Network this month, so that families are helped and accompanied. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con cầu xin Chúa Thánh thần dẫn dắt suy nghĩ, cảm xúc và ý chi của con trong ngày hôm nay, để con ngày càng thấm nhuần sự hiện diện của Chúa Giêsu hơn. Xin cho con không bị cuốn theo nỗi lo lắng, buồn bã hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào. Được ở trong Chúa Giêsu, con có thể thực sự cảm nhận tình yêu và bình an của Chúa ngự trong tâm hồn con.  

WITH JESUS DURING A DAY

For me to be more and more imbued with the presence of Jesus, I ask the Holy Spirit to lead my thoughts, feelings and will on this day. May I not be carried away by anxiety, sadness or any other negative feeling. Being in Jesus and with him, I can truly witness your love and your peace that dwell in me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một góc nhỏ bình an trong tâm hồn và ngẫm lại ngày sống hôm nay. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu con đã trao ban và được lãnh nhận. Con có hy vọng và sống một tâm thế tốt lành không? Con đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào? Con dâng lời tạ ơn Chúa vì những ân ban trong cuộc đời con. Con dành đôi chút thời gian để nuôi dưỡng tâm trạng tích cực cho ngày sống mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find peace in your heart and think about how you lived today. Give thanks to God for the love given and received. Were you hopeful and in a good mood? What feelings did you experience? Give thanks to God for the many blessings in your life. Take a moment to cultivate a positive mood that will carry on into tomorrow. Hail Mary…  

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.