Yêu thương và tha thứ

13/08 – Thứ năm tuần 19 thường niên.
“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Lời Chúa: Mt 18,21 – 19,1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. “Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Cha, Cha của con, vì một ngày mới lại bắt đầu, và món quà Cha ban tặng là sự hiện diện trong Chúa Thánh Thần và trong lời của Chúa Giê-su, Con Cha. Cha luôn đón nhận con với lòng thương xót mỗi khi con rời xa những gì là tốt đẹp nhất. Xin Cha dạy con ngôn ngữ của lòng biết ơn, biết cho đi nhưng không như một món quà bất ngờ và vô tận, khiến con mở lòng ra đón nhận tha nhân bằng niềm hy vọng. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to God, my Father, for the new day that begins, a gift in which he makes himself present by the Spirit and in the word of his Son Jesus. The Father always welcomes me with mercy, each time I move away from the best I can be. I ask God to teach me the language of gratitude, not taking anything for granted but as an inexhaustible and surprising gift that leads me to welcome others with hope. I offer this day for the Pope’s intentions, together with his Worldwide Prayer Network. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chính những việc con làm đã nói ra và thể hiện những gì là sâu thẳm nhất nơi trái tim con. Con ước muốn cố gắng sống tử tế và quảng đại với những người thân cận. Hôm nay con sẽ cố gắng thực hiện ít nhất một hành động tử tế mà không nói gì về nó, hoặc không ai biết về điều ấy. Con xin dâng việc làm này lên Chúa Giê-su với niềm vui to lớn và khát khao được trở nên giống Ngài hơn nữa.

WITH JESUS DURING A DAY

My actions already speak for themselves and express what is deepest in my heart. I want to try to live kindness and generosity towards my neighbor. Today I will try to perform at least one act of kindness, without saying a word about it, or without anyone knowing about it. I offer this gesture to Jesus with immense joy and the desire to become more and more like him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại những cảm xúc của con bây giờ và dâng lời tạ ơn Chúa vì những chi tiết vụn vặt nhưng đổ tràn niềm vui và hy vọng trong con. Con nhìn lại các hoạt động trong ngày, con đã chọn cách sống trong mọi hoạt động của con chưa? Con có yêu thương tha nhân chưa? Con có đang chìm đắm trong một cảm xúc tồi tệ hay giận dữ không? Con nói chuyện với Chúa và cam kết chọn một cách sống cho ngày mai, để giúp đỡ tha nhân và phục vụ họ với nụ cười. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of how you feel now. Give thanks to God for the little details that filled you with joy and hope. Look at the general activities of the day. Have you chosen life in all your actions? You have loved others? Were you in a bad mood or felt anger? Talk to God and commit tomorrow to choose life, to help others and serve them with a smile. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.