Yêu thương trong cầu nguyện và sửa lỗi nhau

12/08 – Thứ tư tuần 19 thường niên.
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”.

Lời Chúa: Mt 18, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.

“Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bắt đầu ngày sống hôm nay, trong con dấy lên những suy nghĩ về Thiên Chúa. Con cảm tạ sự hiệp thông trong lời cầu nguyện, hiệp nhất bản thân con với những ai đang cùng cầu nguyện trong buổi sáng nay, cùng phó thác mọi việc làm, niềm vui, đau khổ và niềm hy vọng vào Thiên Chúa lòng lành. Chúa Giê-su ở giữa chúng con, Ngài ước mong chúng con cộng tác vào việc xây dựng Vương Quốc của Ngài. Hiệp cùng ĐGH, con dâng ngày hôm nay để cầu cho tất cả những người đang xây dựng Vương Quốc bằng những công việc nơi biển xa. Sáng Danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day by raising my thoughts to God. I give thanks for this communion of prayer, uniting myself to others who are praying in a similar way this morning, entrusting their works, joys, sufferings and hopes to the God of goodness. Jesus is among us who wish to collaborate in the building of his Kingdom. In union with the Pope, I offer my day for all those who build the Kingdom by working at sea. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Làm thế nào để con trở nên giống Chúa Kitô? Lạy Chúa, xin cho con nên giống Ngài trong mọi việc con làm hôm nay, nếu những việc làm của con hòa hợp với ý muốn của Ngài. Qua những phản tình này, con sẽ có những suy nghĩ trân quý nhất, những lời nói ảnh hưởng nhất và những cử chỉ tốt đẹp nhất cho bản thân và cho tha nhân. Thỉnh thoảng, những hành động của con khiến con phạm tội vì con thiếu suy ngẫm về những việc Chúa sẽ thực hiện nơi con, dù cho những gì con đang làm có lợi cho người khác, và bất kể con hiệp thông với những lời dạy của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

How do I resemble Christ? May I resemble Christ by everything I do today, asking him if my actions are in accord with his will. Through this reflection, I will have the most dignified thoughts, the most uplifting words and the best gestures for myself and for others. Often my actions lead me to sin precisely because of a lack of reflection on whether the Lord would act in my place, if what I am doing is beneficial to others and if I am in communion with God’s teachings.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa mời con khám phá sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con. Xin cho con biết dành một vài phút để nhìn lại tuần qua và góp nhặt những trải nghiệm ý nghĩa nhất. Những kỷ niệm nào đến với con? Con có cảm xúc gì? Con đặt bút viết ra những kỷ niệm ý nghĩa nhất. Con có thể học được gì từ chúng? Con kể Chúa nghe về những gì con đã trải qua và cầu mong sự giúp đỡ của Ngài để con bắt đầu một tuần mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The Lord invites you to discover his presence in your life. Take a few moments to review your week and collect the most significant experiences. What memories come to you? What feelings do you have? Write down the most significant memories. What can you learn from them? Speak with God about what you have experienced and ask for his help to start a new week. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.