Tiệc cưới Nước Trời

20/08 – Thứ Năm tuần 20 thường niên. – Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”.

Lời Chúa: Mt 22, 1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌅

Con tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Cha dành cho con. Con tạ ơn vì Cha đã mời gọi con đến bữa tiệc của Ngài. Hôm nay con sẽ cố gắng để tai con không bị điếc trước lời gọi của Cha. Xin cho con có thể nghe tiếng Cha bằng niềm vui của những đứa trẻ, sự khôn ngoan của người trưởng thành và trong sự đơn thuần của làn gió thoảng qua nhẹ nhàng chạm vào gương mặt con. Xin Cha giúp con hiểu được nơi Thần Khí Cha mời gọi con hôm nay. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp ý cầu nguyện cùng ĐGH cho ý chỉ của tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

🌅WITH JESUS IN THE MORNING🌅

I give thanks to the Lord for everything that he makes available to me. I thank God for inviting me to his banquet again. Today I will try not to be deaf to your call. May I be able to hear him in the joy of the children, in the wisdom of the elders and in the simplicity of the breeze that touches my face. I ask God to help me to understand where the Spirit of Jesus is calling me today. I offer my day in union with Pope Francis’ intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Nhờ ân sủng thiêng liêng, tất cả chúng ta đều được nhận Đức Maria là Mẹ của chúng ta. Chính vì lẽ đó, lạy Mẹ Nhất Thánh, con khẩn cầu sự chở che của Mẹ. Ôi lạy Mẹ, với lòng từ bi của Mẹ, xin hãy nhậm lời con nguyện cầu. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa tha thứ cho những tội lỗi con đã phạm, cùng đáp lại lời con kêu xin bằng một trái tim thống hối. Con tín thác vào sự can thiệp mạnh bạo của Mẹ, vào những ân sủng mà Chúa ban cho con qua Mẹ.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

By divine grace, we all receive Mary as our Mother. Therefore, I invoke your protection, Most Holy Mother! I ask you, in your kindness, to accept my requests and my needs. Intercede for the forgiveness of my sins and heed what I ask of you with a contrite heart. I trust in your powerful intercession and in the graces that the Lord bestows on me through you.

— ∞  +  ∞ —

🌃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌃

Con lắng đọng lòng mình một chút để đúc kết lại ngày sống hôm nay, và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều đã xảy đến. Con đã đối xử với người thân cận như thế nào? Con có nhớ bất kì điều gì khiến con bận lòng hay làm con tức giận không? Con có giữ mối hận thù nào không? Con nhìn vào trái tim mình và giải phóng những gì không giúp cho tâm hồn con bình an. Con chú ý đến những gì con đã cảm nhận được và dâng tất cả lên Chúa. Kính mừng Maria…

🌃WITH JESUS IN THE NIGHT🌃

Pause for a moment to end the day. Give thanks for everything that happened today. How did you treat your neighbor? Do you remember anything that disturbed you or caused anger in your heart? Do you hold any grudges? Look within your heart and release what doesn’t help you have a peaceful soul. Take note of what you discover and give it all to God. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.