Lòng nhân lành của Chúa

19/08 – Thứ Tư tuần 20 thường niên.
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”.

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

“Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

“Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

“Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết”. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?” Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?”

“Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌅

Con tạ ơn Cha vì ngày hôm nay, và vì tất cả những cơ hội con sẽ trở nên nhân chứng cho tình yêu của Cha. Hôm nay, xin cho con có cái nhìn tử tế với những người đã vất vả lao động để con có được thực phẩm trên bàn ăn. Bằng cách đặc biệt, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người sống và làm việc trên môi trường biển, con cũng không quên cầu nguyện cho gia đình họ. Xin kết hiệp bản thân con để cầu nguyện theo ý của ĐGH đã giao phó trong tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

🌅WITH JESUS IN THE MORNING🌅

I thank God for this day, for all the opportunities that I will have to witness your love. On this day, I ask God to help me give a kind look to everyone who works so that I can have food on my table. In a special way, I offer this day for those who live and work from the sea and their families, thus uniting myself to the intention that Pope Francis entrusts this month to his Worldwide Prayer Network. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Mỗi ngày sống đều mang đến cho con những khả năng mới để con sống Tin Mừng, để con đón nhận thái độ của Đức Ki-tô và biến đổi con tim mình. Lạy Chúa, xin giúp con gia tăng sự quan tâm đến việc giúp đỡ những người đau khổ, bắt đầu nơi gia đình con. Xin cho con biết quan tâm đến nhu cầu của anh chị em con, cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin giúp con nhìn thấy khuôn mặt và lòng tốt, sự tốt lành của Chúa trong những cử chỉ nhỏ bé nhất của tình yêu.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Each day brings new possibilities for me to live the Gospel, taking on Christ’s attitudes and converting my heart. Lord, help me to be increasingly interested in helping people who suffer, starting with my own family. May I attend to the needs of my neighbor, materially and spiritually. Help me to find your face and your goodness in the small gestures of love and generosity.

— ∞  +  ∞ —

🌃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌃

Con tạ ơn Chúa vì những hồng ân đặc biệt con nhận được hôm nay. Nhìn lại những cung bậc cảm xúc của mình. Con có thấy buồn bã hay cô đơn suốt ngày không? Con đã phản ứng lại thế nào? Con thưa chuyện với Chúa Cha về những giây phút khó khăn đó, và dâng chúng lên Người, để Người biến đổi chúng thành những điều tốt đẹp cho con. Con thực hiện một quyết tâm vào ngày mai, và nguyện xin Chúa giúp đỡ để con có thể thực hiện điều đó. Kính mừng Maria… Con viết xuống trang giấy những điều con khám phá ra được, và con dâng hết thảy lên Chúa. Kính mừng Maria…

🌃WITH JESUS IN THE NIGHT🌃

Give thanks to God for some special grace received today. Look at your feelings. Did you feel sadness or loneliness throughout the day? How did you react? Talk to God the Father about these difficult times and give them to him so that he can transform them into something beautiful. Make a resolution for tomorrow and ask God for help to carry it forward. Hail Mary…  

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.