THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 02/01/2022

  1. Chúa nhật tuần này Lễ Chúa Hiển Linh, cũng là bổn mạng ca đoàn Hiển Linh. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện. Chúng ta cũng ý thức trách nhiệm giới thiệu về Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa.
  2. Vào lúc 17 giờ 30 ngày thứ sáu 07/01/2022 có Thánh Lễ Tạ ơn của các tân linh mục trong TGP chịu chức 16/10/2021 vừa qua. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông dân lời tạ ơn Chúa với quý cha.
  3. Tuần này có những ngày đầu tháng , xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng.
  4. Khi có thông báo của Tòa Giám Mục về việc học giáo lý của thiếu nhi, giáo xứ sẽ có thông báo về việc học giáo lý của các em.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng