THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 24/04/2022

  1. Hội nghị HĐGMVN khai mạc chiều thứ hai 25.04.2022 tại Toà Giám mục Thái Bình. Xin cầu nguyện cho các Đức Cha.
  2. Chúa nhật 24/04/2022 là Chúa nhật về Lòng Thương xót của Thiên Chúa. Xin anh chị em cùng nhau trong giờ kinh tối  tại gia đình cùng Lần Chuỗi Lòng Thương xót và thực hành lòng thương xót bằng 1 việc làm cụ thể.
  3. Số tiền anh chị em chia sẻ trong Thứ sáu tuần Thánh được 120 triệu đồng và  giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà tính đến hôm nay được 747 triệu đồng và 500 USD. Xin cám ơn sự quảng đại chia sẻ của anh chị em.
  4. Chúa nhật tới đây 01/05 chúng ta bước vào tháng hoa tháng kính Đức Mẹ. Xin anh chị em cùng nhắc nhở các thành viên trong gia đình và các đoàn thể cùng dâng những Bó hoa thiêng liêng lên Đức Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng