THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 17/07/2022

Ngày 14/7/2022, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Giáo phận Roma đã đưa ra hướng dẫn cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai, vào Chúa Nhật ngày 24/7/2022, có chủ đề: “Trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết quả”.Tại Vatican, vào lúc 10 giờ sáng ngày 24/7/2022, Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, sẽ cử hành Thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô.

Cử hành Thánh lễ và thăm viếng người già neo đơn

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đề nghị hai cách thế các giáo phận trên toàn thế giới có thể tham dự cử hành Ngày này: cử hành một Thánh lễ hoặc thăm viếng người già neo đơn. Trên trang web của mình, Bộ cung cấp các tài liệu cũng như những gợi ý mục vụ và phụng vụ để giúp các giáo phận cử hành Ngày này, đặc biệt là thăm viếng và đồng hành với người già neo đơn.

Giáo hội cũng ban ơn Toàn xá cho các tín hữu thực hiện việc này trong những ngày gần với ngày 24/7, vì như Đức Thánh Cha khẳng định trong Sứ điệp Ngày Ông bà và Người cao tuổi năm nay: “thăm viếng người già neo đơn là công việc của lòng thương xót trong thời đại chúng ta.”

Trong thư gửi các cha xứ của giáo phận Roma và những người già ở Roma, Đức Hồng y De Donatis nhắc rằng vào mùa hè, nhiều người già cảm thấy bị bỏ rơi hơn. Do đó, “thật là tốt khi vào dịp này, nghĩ về một giây phút đơn giản và ý nghĩa đối với người già.” Ngài mời gọi thăm viếng người già tại tư gia hay trong các nhà dưỡng lão.

Giáo xứ sẽ tổ chức thăm viếng người già neo đơn, các cụ cao niên vào Chúa Nhật 24/07/2022. Xin các Khu sắp xếp tổ chức.

Quan tâm đến người cao tuổi

Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhận định rằng “Với Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta ý thức về tầm quan trọng của người già trong đời sống xã hội và cộng đoàn của chúng ta và do đó không cử hành nó riêng rẽ nhưng theo cấu trúc.”

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được Đức Thánh Cha thiết lập vào năm 2021 và được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ tư của tháng 7, năm nay vào ngày 24/7.

Vào ngày 24/7 Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Canada. Theo chương trình, ngài sẽ viếng đền thánh thánh Anna và gặp gỡ người già và giới trẻ tại trường tiểu học ở Iqaluit. Chăm sóc người già và việc đối thoại giữa họ và các thế hệ trẻ hơn là quan tâm không ngừng của Đức Thánh Cha. (CSR_2953_2022).

Ơn toàn xá trong Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi

Nhân Ngày Thế giới ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Hai, Toà Ân giải Tối cao ban ơn toàn xá cho ông bà, người cao tuổi, và tất cả các tín hữu tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoặc những cử hành khác ở khắp nơi trên thế giới với tinh thần sám hối và bác ái.

Ngày 30/5, Toà Ân giải tối cao, với năng quyền Đức Thánh Cha Phanxicô, đã ra sắc lệnh về việc ban ơn toàn xá này thể theo lời thỉnh cầu của ĐHY Kevin Joseph Farrell, Bộ Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ hai, được ĐTC Phanxicô thiết lập, được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư của tháng Bảy.

Sắc lệnh viết: Ơn Toàn xá này được ban “theo các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho ông bà, người cao tuổi và tất cả các tín hữu, được thúc đẩy bởi tinh thần sám hối và bác ái thực sự, vào ngày 24 tháng 7 năm 2022, nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai, sẽ tham dự Thánh Lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Đền thờ Vatican, hoặc các cử hành khác nhau diễn ra trên toàn thế giới. Ơn toàn xá này có thể như một sự cầu bầu dành các linh hồn trong Luyện ngục.”

Ơn Toàn xá này cũng được ban cho những tín hữu sẽ dành thời gian thích đáng, bằng sự hiện diện hoặc qua phương tiện truyền thông, để thăm viếng những người cao tuổi đang cần hoặc đang gặp khó khăn (chẳng hạn như người bệnh, người bị bỏ rơi, tàn tật).

Ơn Toàn xá cũng được ban, với điều kiện tránh xa tội lỗi và ý hướng thực hiện ba điều kiện thông thường, cho những người già đau yếu và tất cả những người không thể rời khỏi nhà vì một lý do nghiêm trọng, với tinh thần tham dự vào các cử hành thiêng liêng của Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, dâng những lời cầu nguyện, những đau khổ trong cuộc sống của họ lên Thiên Chúa Thương xót, đặc biệt trong khi theo dõi các cử hành của Đức Thánh Cha hoặc các cử hành khác qua các phương tiện truyền thông.

Sắc lệnh cũng mời gọi các linh mục, theo năng quyền thích hợp, sẵn sàng và quảng đại cử hành bí tích Hoà giải cho các tín hữu.