THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 31/07/2022

  1. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha Tổng Đại Diện Inhaxio Hồ Văn Xuân nhân ngày bổn mạng hôm nay CN 31/07.
  2. Xin cầu nguyện, chia vui, chúc mừng cùng anh chị em Giáo khu Thánh Quý ( Giáo Khu 1) trong ngày bổn mạng CN 31/07.
  3. Thứ ba tuần này 02/08 vào lúc 17 giờ 30 có Thánh Lễ tạ ơn của 19 Tân Linh Mục và Bổn Mạng của ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Gx Tân Định. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự thật đông đảo sốt sắng.
  4. Hôm nay xin cộng đoàn chia sẻ với nhà thờ Cái Mây – Giáo phận Mỹ Tho trong việc xây dựng. Cha sở Cái Mây – Phaolô Trần Chí Thanh và anh chị em giáo dân hiện diện trong các Thánh Lễ Chúa nhật để cầu nguyện cho giáo xứ Tân Định và nhận sự giúp đỡ của anh chị em. Xin cám ơn sự quảng đại chia sẻ của cộng đoàn.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng