Chờ đợi Chúa Giêsu

26/08 – Thứ Sáu tuần 21 thường niên.

“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”.

Lời Chúa: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

Suy niệm: Thật dễ nhận ra những chi tiết trong dụ ngôn muốn ám chỉ điều gì: Chàng rể là chính Chúa Ki-tô, mười cô trinh nữ phù dâu là toàn thể nhân loại, đèn và dầu là điều kiện cần có để được tham dự tiệc cưới. Năm cô khôn và năm cô dại là hình ảnh con người, có người khôn có người dại. Khôn hay dại là căn cứ vào thái độ họ có biết sẵn sàng hay không. Đó là bài học mà Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta. Không chỉ năm cô dại mới ngủ, mà cả năm cô khôn cũng ngủ. Nhưng năm cô này khôn ở chỗ dù có ngủ các cô vẫn không quên mục đích của mình: chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để đón chàng rể đến bất cứ lúc nào.

Mời Bạn: Bạn đang nằm trong danh sách những cô khôn hay cô dại? Chắc chắn Chúa sẽ đến bất ngờ. Nếu bạn khôn thì hãy luôn sẵn sàng dầu đèn đầy đủ cho mọi lúc. Dầu của bạn chính là đức tin vững mạnh, là đời sống thiện hảo, là các việc lành phúc đức. Đừng để những lo lắng bon chen đời này làm bạn sao nhãng việc tích trữ dầu đèn cho hành trình tiến về đời sau của bạn.

Chia sẻ: Để làm một người khôn như Đức Ki-tô dạy, bạn phải làm gì?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm không để ngọn đèn đức tin bị lu mờ trước những cám dỗ của phim ảnh và trò chơi xấu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là ánh sáng muôn dân, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và cần mẫn đong đầy tâm hồn chúng con dầu đèn là những việc lành phúc đức. Xin cho ngọn đèn đức tin của chúng con luôn cháy sáng và toả chiếu rõ ràng hình ảnh Chúa cho những người chung quanh. Amen.