Chúa động lòng thương

27/08 – Thứ Bảy tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.

“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Suy niệm: Chúa không quan tâm cân đo đong đếm công trạng của ta; hơn ai hết, Ngài biết rõ lòng ta. Do đó, ta hãy an tâm, trung thành chu toàn nhiệm vụ được giao, Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng. Phải chăng vì quá đặt nặng về phần thưởng tại thế hoặc do chưa đủ lòng cậy trông về sự quan tâm, công bằng của Chúa, một số người dè dặt, ngập ngừng khi làm điều tốt việc nghĩa, hay khi hành động cho Danh Cha cả sáng. Vì thế, họ đánh mất cơ may thuận lợi để được Chúa tin tưởng giao phó nhiều hơn nữa, thậm chí có khi đánh mất cả phần thưởng được vào “hưởng hạnh phúc của chủ.” Người lười biếng, muốn cuộc đời an nhàn, hưởng thụ, không nỗ lực phát triển khả năng Chúa ban để sinh hoa trái tốt cho Chúa, cho người, là phung phí vốn liếng Ngài giao phó, sẽ bị Ngài khiển trách như người đầy tớ được giao một nén trong dụ ngôn.

Mời Bạn: Vì vậy, bao lâu còn sống, còn phải hoạt động, làm việc với tất cả khả năng Chúa giao, làm việc mà không tìm an nghỉ, mới có thể sinh lời các nén bạc Chúa trao. Bạn suy nghĩ xem những nén bạc của đời bạn: sức khỏe, ngoại hình, tài năng, kiến thức, của cải, thời giờ… bạn đã phát huy hết sức để mang lại thiện ích cho Chúa, cho người đồng loại chưa? Hay chỉ dành cho mình bạn?

Sống Lời Chúa: Tôi nỗ lực phát triển những nén bạc Chúa giao để sống đẹp lòng Chúa, sinh hoa trái tốt đẹp cho người lân cận của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng những gì con có được cũng là nhờ lòng Chúa yêu thương. Xin cho con biết trân quí, phát huy những gì Chúa trao phó cho con, như một cách đáp đền ơn Chúa, tựa một cách sống tình cha-con. Amen.