Tôn lên, hạ xuống

28/08 – CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm C.

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết.

Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.

Suy niệm: Là con cái Chúa, ta tin rằng Thiên Chúa quảng đại, ban thưởng gấp vô vàn lần những gì ta làm cho người lân cận. Dù làm những việc rất bé nhỏ như cho người khát ly nước lã, cho người đói chén cơm, cho người trần truồng tấm áo che thân, hay thăm viếng tù nhân… là bạn đang làm cho chính Ngài, được Ngài ghi nhận, ban thưởng cho bạn (x. Mt 25,31tt). Khi làm một trong các việc lành vừa kể trên đây, bạn là người chiến thắng trong cuộc đối kháng đang âm thầm diễn ra trong đấu trường tâm hồn; bạn vượt qua cái tôi hẹp hòi, mở rộng mối tương quan, trở thành người thân cận của người khác. Khi quảng đại cho đi, rộng rãi trao tặng, bạn xác tín giá trị vĩnh cửu của một nghĩa cử bác ái, và thêm hy vọng hạnh phúc thiên đàng cho cuộc đời mình.

Mời bạn: Tìm ra vị thế của mình trong gia đình, nơi làm việc, trong thế giới; rồi nghĩ xem phần thưởng lớn nhất mình sẽ nhận được là gì. Sau đó mời bạn qui hướng về Thiên Chúa: “Ngài dành cho bạn một chỗ thật đẹp, gần trái tim của Ngài và ban cho bạn phần thưởng là sự sống đời đời” (ĐTC Phanxicô).

Sống Lời Chúa: Tôi nhận ra Chúa nơi những anh chị em bé nhỏ, nghèo hèn, và giúp đỡ, phục vụ họ với lòng bác ái, vui tươi theo tinh thần Tin Mừng.

Cầu nguyện: Sốt sắng hát hoặc đọc lời bài hát “Có bao giờ: Lạy Chúa, nhưng con nay, con nay biết rồi. Chung quanh con hai năm rõ mười; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.”