THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 28/08/2022

 1. Thông báo ghi danh Năm học giáo lý mới 2022 – 2023 Thời gian ghi danh trong 3 tuần : 28/8/2022, 4/9/2022 và 11/9/2022.
  Đối với các học sinh mới đăng ký xin mang theo:
  – Sổ gia đình công giáo
  – Giấy xác nhận hoàn thành khối lớp đã học tại xứ cũ nếu chuyển từ xứ khác đến.
 2. Các cha trong tổng Giáo phận sẽ đi thường huấn từ thứ hai 29/08 đến chiều thứ tư 31/08 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nên giờ lễ tại nhà thờ như sau:
  Thứ hai 29/08 : Sáng: 5:00 và 6:15 – Chiều: 17:30.
  Thứ ba 30/08 Sáng : 5:00 – Chiều: 17:30
  Thứ tư 31/08 : Sáng : 5:00 – Chiều: 17:30 và 19: 30
 3. Nhà thờ Tân Định hiện nay là một trong bảy ngôi nhà thờ, tu viện xưa nhất đất Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn: Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1863), nhà thờ Tân Định (1876), nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (1880), nhà thờ Chợ Quán (1882), nhà thờ Cha Tam (1902), nhà thờ Chí Hòa (1903) và nhà thờ Huyện Sỹ (1905).
 4. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho việc xây dựng Nhà Thờ Thánh Giuse – Giáo hạt Đức Trọng – Giáo phận Đà lạt. Cha Giuse Nguyễn Công Danh hiện diện trong các thánh lễ và ngỏ lời với cộng đoàn.Xin cám ơn anh chị em.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng