Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

30/08 – Thứ Ba tuần 22 thường niên.

“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Lời Chúa: Lc 4, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó.

Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Suy niệm: “Lời nói tốt lành có thể ngắn gọn và dễ nói, tuy nhiên âm vang của chúng thì thật sự vô tận” (Mẹ Têrêxa). Cử tọa trong hội đường ngày ấy ngạc nhiên về lời rao giảng của Đức Giê-su. Ngài rao giảng bằng một cung cách mới mẻ, dựa vào chính uy thế của mình, chứ không dựa trên thế giá của tiền nhân, hoặc trích dẫn các thầy ráp-bi nổi tiếng. Lời ấy càng “nặng ký” hơn nữa khi chỉ cần một tiếng ra lệnh, quỷ dữ hung hãn thế kia cũng phải vâng phục xuất khỏi người bị ám. Không lạ gì cử tọa đi từ bất ngờ đến chỗ kinh ngạc, thán phục, cũng như khi âm vang của lời uy quyền ấy lan rộng khắp cả vùng. Lời Chúa trong Sách Thánh hôm nay vẫn đầy đủ sức mạnh như ngày xưa, nhưng vấn đề là bạn có quan tâm đọc, suy niệm, và dành cho Lời ấy một không gian để phát huy uy lực không.

Mời Bạn: “Cẩn thận điều bạn nói. Bạn có thể nói điều gây thương tổn trong mười giây, những mười năm sau, vết thương vẫn chưa lành” (J. Osteen). Bạn có tin lời của mình cũng có uy lực lắm, một lời nói tốt đẹp có thể đưa người thân quen bay bổng lên mây xanh, hay trái lại, lời thâm độc đẩy kẻ khác xuống tận đáy địa ngục không? Hãy cẩn thận để lời của bạn là lời đem lại sự sống.

Sống Lời Chúa: Tôi đắn đo suy nghĩ, “uốn lưỡi bảy lần” trước khi nói, để lời của mình đem lại an bình, niềm vui, hạnh phúc cho người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con luôn xác tín rằng Lời Chúa là Lời đem lại sự sống đời đời. Xin cho con giữ gìn miệng lưỡi, để chỉ nói những lời tốt đẹp, tránh lời điêu ngoa, độc ác. Xin cho con luôn say mê Lời Ngài. Amen.