Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

31/08 – Thứ Tư tuần 22 thường niên.

“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”.

Lời Chúa: Lc 4, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài.

Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô.

Đến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

Suy niệm: “Ta không có một ngày mới tốt lành, nhưng là tạo ra ngày mới tốt lành ấy” (F. Westering). Với Đức Giê-su, ngày nào cũng là ngày tốt lành, với vô vàn nghĩa cử tốt đẹp phải thực hiện: sáng sớm và chiều tối cầu nguyện với Chúa Cha, chăm sóc chữa lành bất cứ bệnh nhân nào đến với mình, kiên nhẫn dạy dỗ các môn đệ, đi khắp các làng mạc loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Ta hầu như không thấy thời gian Ngài dành cho mình, chính điều ấy làm cho ngày sống của Ngài đầy ý nghĩa, ngày nào cũng là ngày tốt. Là môn đệ Ngài, ta cũng phải vậy thôi! Mỗi sáng thức dậy, hãy nghĩ đến hạnh phúc được sống một ngày mới, để rồi ta hít thở, vui hưởng, làm việc, và sống tình yêu thương với những người gần bên.

Mời Bạn: “Tôi cảm thấy tri ân vì được sống ngày hôm nay. Sống một ngày tuyệt vời nữa là niềm vui và thú vị của đời tôi” (L. Hay). Dụi mắt thức dậy mỗi sáng, bạn hãy nhớ đến hồng ân được hiện hữu trên đời, và hôm nay được sống một ngày mới trong tình yêu thương của Đấng rất gần tôi hơn tôi nghĩ tưởng. Bắt đầu ngày mới với một ý tưởng đó rồi nghĩ đến một việc tích cực sẽ làm trong ngày để mỗi ngày sống của bạn đều có ý nghĩa cho đời bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi tạ ơn Chúa mỗi sáng khi thức dậy, rồi nỗ lực làm một nghĩa cử bác ái cho một người mình gặp trong ngày như một cách tạ ơn Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho con được có mặt trên đời, cũng như cho con được nhận ra ý nghĩa cuộc đời ấy qua chỗ đứng tốt nhất là làm môn đệ Ngài. Xin cho con luôn sống ý nghĩa ấy mọi ngày đời con Amen.