Kẻ chinh phục con người

01/09 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Suy niệm: Yêu cầu của Chúa Giê-su “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”, có vẻ khó chấp nhận đối với một người có kinh nghiệm chài lưới nhiều năm lại còn vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả”. Dù có thắc mắc về lệnh truyền kỳ lạ đó, Phê-rô vẫn vâng lời Thầy mà thả lưới, và điều kỳ diệu đã đến với kết quả là hai thuyền đầy cá, đến gần chìm”. Đó là bài học đầu tiên cho các môn đệ để các ông tiếp tục đi ra khỏi vùng an toàn, tiến vào “chỗ nước sâu” của sứ mạng loan báo Nước Thiên Chúa: Các ông bỏ lưới, bỏ thuyền, “bỏ hết mọi sự mà theo Thầy”, đối diện với khó khăn, bách hại để trọn vẹn cho sứ mạng “lưới người như lưới cá”. Chúa Giê-su không hề ẩn nấp nơi an toàn, không trốn tránh sứ mạng nhưng với con tim mục tử hòa quyện cùng sự vâng phục Chúa Cha tuyệt đối, Ngài đã hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó, với đỉnh điểm là Cuộc Tử Nạn Phục Sinh.

Mời Bạn: Giữa bao thử thách của cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, bổn phận gia đình, xã hội… lắm khi bạn muốn “ẩn mình đi” cho an toàn, xin được hai chữ bình an; và như thế, bạn không sẵn sàng tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Mời bạn kiểm điểm chính bản thân và gia đình mình: Bạn có tham gia vào sứ vụ nào để xây dựng Giáo hội nơi bạn đang sống? Bạn có viện cớ gì (bận rộn công việc, không thích không quen…) để thoái thác việc tham gia cộng tác vào những hoạt động của Giáo hội tại địa phương của bạn?

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm dành thời gian để thăm viếng một gia đình lương dân, và tham gia vào một đoàn thể trong giáo xứ (nếu bạn chưa tham gia).

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.