Thanh tẩy hữu hiệu, chính là tình yêu

11/10 – Thứ Ba tuần 28 thường niên.

“Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

Lời Chúa: Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác.

Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su được mời dùng bữa tại nhà một ông Pha-ri-sêu, Người bị chủ nhà lầm bầm vì không rửa tay trước bữa ăn. Nhân sự việc ấy, Chúa Giê-su vạch trần thói đạo đức giả của nhóm Pha-ri-sêu, và chỉ ra sự tương phản đầy mỉa mai giữa bên ngoài và bên trong lòng họ: Bề ngoài họ tuân thủ cẩn thận đủ mọi khoản luật và những quy định chi li, còn bên trong tâm hồn thì toàn những chuyện xấu xa, gian tà. Chúa Giê-su lên án nặng nề lối sống mà Chúa gọi là giả hình này. Nếu chỉ tươm tất sạch sẽ bên ngoài mà trong lòng xấu xa tội lỗi thì chẳng khác nào khinh thường chính Đấng đã làm ra cả cái bên ngoài cũng như cái bên trong (c. 40).

Mời Bạn: Chúa Giê-su nói Ngài đến không phải để phá đổ luật Mô-sê nhưng Ngài cũng không thượng tôn lề luật đến mức cứng nhắc và vô cảm. Luật của Chúa là luật tình yêu. Nếu thiếu “công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa” thì việc tuân thủ những quy định tỉ mỉ bên ngoài sẽ mất hẳn mọi ý nghĩa và giá trị. Nếu chỉ chú tâm chăm chút bên ngoài mà bên trong toàn là sự dữ, thì chúng ta chẳng khác nào những mồ mả tô vôi (x. Mt 23,27).

Sống Lời Chúa: Dành thời gian kiểm điểm xem cách giữ luật của tôi có tương hợp với đời sống bác ái yêu thương hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cái bên ngoài không làm con ra ô uế, nhưng chính sự dữ đồn trú bên trong mới làm con ra ô uế. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con và lấp đầy nó với tình yêu thương bác ái. Amen.