Truyền tin cho ông Gia-ca-ri-a

19/12 – Thứ Hai tuần 4 mùa vọng.

“Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 5-25

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabeth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương. Ðang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị.

Giacaria thưa với Thiên Thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?” Thiên Thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra; bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”.

Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời.

Suy niệm: Là tư tế được trúng thăm để dâng hương tại Đền Thờ, Da-ca-ri-a hẳn phải thi hành nhiệm vụ với trọn vẹn niềm tin và tâm tình thờ phượng Chúa đại diện cho toàn dân. Nhưng ông đã không vượt qua được sự thử thách. Trước lời thiên thần báo tin người vợ son sẻ của ông sẽ sinh hạ một người con trai, ông đã nghi ngờ với lý lẽ theo kiểu loài người: cả hai ông bà đều đã cao niên. Không tin người con mình sắp sinh ra sẽ là “ngôn sứ của Đấng Tối Cao” (Lc 1,76), nên ông bị phạt phải câm. Nhưng đó lại là cơ hội để vị tư tế già trong thinh lặng chiêm niệm những công trình Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ. Cho ngày đứa trẻ chào đời, chính ông sẽ mở miệng ca tụng Thiên Chúa với tất cả lòng tin tưởng hân hoan: “Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc Dân Người” (Lc 1,68).

Mời Bạn: Khi đọc kinh Tin Kính, ta tuyên xưng đức tin ngàn đời của Hội Thánh. Đức tin đó phải được thử luyện trước khi trở thành niềm xác tín của cá nhân. Có những điều thật khó tin, có những lúc dường như Thiên Chúa vắng bóng. Đó chính là cơ hội để đức tin được lớn lên và vững chắc.

Sống Lời Chúa: Vui lòng đón nhận những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống và cầu xin Chúa cho biết vâng theo thánh ý Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua những tăm tối mịt mù trong đời sống, xin cho con trung thành theo Chúa, vững tin rằng: Chúa luôn yêu thương thanh luyện con thành khí cụ rao giảng tình yêu Chúa cho muôn người.