Hoàn cảnh Chúa Kitô giáng sinh

18/12 – CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG năm A

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Đavít”.

Lời Chúa: Mt 1, 18-24

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần.

Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Suy niệm: Giu-se khiêm tốn chấp nhận ý Chúa cách tế nhị và kín đáo làm sao! Ông đã được Thiên Chúa chọn gọi đi vào thực hiện chương trình Cứu độ của Con Chí ái của Người: Chấp nhận đón Ma-ri-a đã được mang thai “bởi quyền năng Chúa Thánh Thần” – Chấp nhận “đặt tên cho con trẻ là Giê-su” tức là chấp nhận vai trò “làm cha” người con ấy. Chúa cần con người! Giu-se can đảm và quảng đại biết bao! Chấp nhận để “Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia đã phán qua miệng ngôn sứ.”

Mời Bạn chiêm ngắm tâm tình và thái độ của Giu-se khi ông lắng nghe lời sứ thần loan báo. Trong cuộc sống, đã có những biến cố, những chọn lựa hay quyết định đòi bạn cũng phải can đảm chấp nhận tương tự như Giu-se không? Giờ đây nhớ lại, bạn có nghiệm ra rằng Chúa cũng ‘cần đến bạn’ để thực hiện chương trình của Ngài trên đời này, đời bạn không?

Sống Lời Chúa: Bạn tìm những dịp trong ngày sống, để thực hiện chương trình Chúa muốn ‘nhờ bạn’ hôm nay để công cuộc Cứu chuộc của Đức Giê-su mang lại lợi ích cho bạn, cho gia đình, giáo xứ và xã hội của bạn.

Cầu nguyện: Chúa ơi, “Chúa cần con” nhưng con cũng rất cần Chúa để thực hiện thánh ý Chúa Cha! Ma-ra-na-tha! Xin Chúa mau đến!