THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 05/02/2023

  1. Thứ Bảy tuần này 11/02/2023, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế bệnh nhân, giáo xứ có tổ chức thánh lễ dành cho các bệnh nhân vào lúc 9g00. Xin anh chị em trưởng khu và đoàn thể phối hợp cùng với gia đình đưa các bệnh nhân đến nhà thờ để các cha chăm sóc mục vụ: Giải tội, xức dầu và tham dự Thánh lễ.
  2. Thánh lễ Khai giảng Lớp giáo lý dự tòng khóa 14 tối thứ hai 06/02/2023 lúc 19g00. Thánh lễ Khai giảng Lớp giáo lý hôn nhân khóa 14 tối thứ sáu 10/02/2023 lúc 19g00.
  3. Hôm nay, xin anh chị em quảng đại giúp cho việc xây dựng nhà thờ Chắc Cà Đao – Giáo phận Long Xuyên.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng