03/03 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay.

“Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”.

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.

Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

Suy niệm: Nếu chỉ xét về số lượng việc làm bên ngoài thì khó mà “công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu” được. Sự công chính mà Chúa nói tới đây là sự công chính đích thực, phát xuất từ nội tâm, chứ không phải do việc tuân giữ các điều luật chi li bên ngoài. Đức Giê-su thường khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu vì lối sống vụ hình thức này. Động lực thúc đẩy họ giữ luật là mong được tiếng khen, và dựa vào đó để chứng tỏ mình là người công chính. Chuẩn thứ nhất của việc “sống công chính hơn” như Chúa dạy là “nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (x. Mt 5,48), và giữ luật “vì chàng rể”, tức là vì chính Ngài là Đấng Ki-tô. Tiếp đến, việc giữ luật phải được nội tâm hoá từ bên trong, phải triệt tiêu lòng giận ghét, ước muốn phạm tội từ trong tư tưởng của mình (x. Mt 5,21-22.28). Đức tin và lòng mến tự trong lòng mới là động lực dẫn tới hành vi đúng đắn bên ngoài.

Mời Bạn: Việc “sống công chính hơn” là một thách đố buộc mỗi người chúng ta phải nỗ lực thường xuyên ý hướng nội tâm đến hành động bên ngoài. Sống công chính không phải một việc làm một lần là xong, mà phải là một tiến trình trung thành trong suốt cả đời sống. Như thế cũng là sống công chính đích thực.

Sống Lời Chúa: Mỗi tối xét mình xem các công việc mình làm có thực sự vì yêu mến Chúa và với cả tấm lòng không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con phải ăn ở công chính. Chúng con chỉ làm được điều Chúa muốn đó  khi có ơn trợ giúp của Chúa. Xin giúp chúng con thực hành từ trong ý tưởng, nội tâm để đi đến việc làm cụ thể bên ngoài.