Hãy sống nhân từ

06/03 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay.

“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Lời Chúa: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con.

Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

Suy niệm: Để được vào Nước Trời thì có tới tám con đường là Tám Mối Phúc Thật, nhưng đích điểm thì chỉ có một, đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa thì phong phú vô biên vô cùng, nhưng trình bày cho chúng ta dung mạo của Cha Ngài thì Chúa Giê-su chỉ tô đậm có một nét: Thiên Chúa là Đấng nhân từ; và Ngài dạy chúng ta nên giống Chúa Cha ở nét ấy: “nhân từ như Chúa Cha là Đấng nhân từ”. Như thế, Chúa Giê-su cho biết chính Thiên Chúa Cha, Đấng nhân từ hay thương xót là đỉnh cao lý tưởng cho ơn gọi nên thánh của chúng ta. Một cách thực hành, “nhân từ như Chúa” cũng có nghĩa là không giữ mãi oán thù, kết án nghiệt ngã cho nhau, nhưng biết bao dung, tha thứ và sống quảng đại với nhau. Thiên Chúa “không ai thấy bao giờ” (Ga 6,46), dạy chúng ta hãy vâng nghe lời Con yêu dấu của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô, “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15), chính Ngài đã nêu gương “nhân từ như Chúa” qua cuộc sống, lời rao giảng và nhất là qua cuộc khổ nạn của Ngài.

Mời Bạn: Hiển nhiên, để “nhân từ như Chúa” theo gương Đức Ki-tô, không có cách nào khác hơn là học biết Ngài qua Kinh Thánh, vì “không biết Kinh Thánh là không biết Đức Ki-tô” (thánh Giê-rô-ni-mô). Bạn đã coi việc học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa như phương thế không thể thiếu cho con đường nên thánh của mình hay chưa?

Sống Lời Chúa: Bạn quyết tâm luôn trung thành với việc suy niệm Lời Chúa hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết lắng nghe, biết suy niệm và thực hành lời Chúa dạy trong mỗi ngày sống của chúng con. Amen.