THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 05/03/2023

  1. Chúa nhật tuần này 05/03 là sinh nhật của Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
  2. Xin cầu cho Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc nhân dịp lễ giỗ 5 năm vào thứ ba tuần này 07/03.
  3. Hôm nay xin anh chị em quảng đại hy sinh giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà.

“Cộng tác vào việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sau hết, như đã làm trong Mùa Chay của những năm qua, xin gia đình Tổng giáo phận tiếp tục đóng góp cho công trình đại tu Nhà thờ Đức Bà thân yêu. Phải thành thật nhìn nhận rằng chúng ta chưa có kinh nghiệm trùng tu các công trình cổ, nên phải nhờ tới kinh nghiệm và kỹ thuật của các công ty châu Âu. Mà như vậy thì cần nhiều thời gian và kinh phí. Chính những người chịu trách nhiệm thi công cũng nôn nóng mau hoàn thành, nhưng không thể đốt giai đoạn được. Xin anh chị em, mặc dù trong điều kiện kinh tế hiện nay vẫn còn rất khó khăn, luôn rộng tay đóng góp để công việc trùng tu diễn tiến đều hòa và tốt đẹp. Kính chúc anh chị em ngày càng cảm nghiệm sâu xa tình bạn với Chúa và với nhau. Có được tình bạn như thế, đó là chúng ta đang xây dựng một Hội Thánh hiệp hành. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi”.