Cửa ngõ vào Nước Thiên Chúa

17/04 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh.

“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Lời Chúa: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?”

Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Suy niệm: Một cảnh tượng gây tò mò: một cụ già và là bậc vị vọng trong dân, đó là ông Ni-cô-đê-mô, đang đêm như thể là lén lút, đến gặp Đức Giê-su, bàn luận với Ngài “về những chuyện trên trời” (Ga 3,12). Và còn lạ lùng hơn, khi cụ già ấy được kêu mời “phải tái sinh” để có thể “nhìn thấy Nước Thiên Chúa”. Chuyện lạ lùng đó là việc “sinh lại bởi ơn trên”, nghĩa là sinh lại “bởi nước và Thần Khí”, điều mà bấy giờ ông Ni-cô-đê-mô chưa hiểu nhưng chúng ta đã hiểu đó là tái sinh trong bí tích Rửa Tội để trở thành con cái Thiên Chúa và gia nhập vào Gia đình Hội Thánh.

Mời Bạn: Bạn và tôi thật diễm phúc vì được mang một danh phận cao quý là con cái Thiên Chúa nhờ lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Vậy mỗi người nhận biết ơn riêng Chúa ban để sống như người con hiếu thảo của Chúa, đó là cuộc sống trong Chúa Giê-su Ki-tô, như thánh Phao-lô tông đồ nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Sống Lời Chúa: Dâng một lời cầu nguyện cho một người thân, một người bạn chưa có cơ hội được nhận biết Chúa và bạn hãy làm chứng tá cho Chúa qua cách sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra niềm hạnh phúc vinh dự cao quý được làm con cái Chúa để con luôn cố gắng sống xứng đáng với danh hiệu Ki-tô hữu, và cũng xin Chúa giúp sức cho con để qua đời sống của con, mọi người nhận ra hiệu quả của Thần Khí và ngợi ca Danh Chúa. Amen.