THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 16/04/2023

  1. Hôm nay là Chúa nhật Lòng Thương xót, xin các gia đình cùng lần chuỗi lòng thương xót chung với nhau ít là trong ngày đại lễ này.
  2. Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ lãnh nhận sứ vụ GIÁM MỤC CHÁNH TÒA Giáo phận Hà Tĩnh vào lúc 8 giờ 00 thứ bảy ngày 22/04/2023 tại Nhà thờ Chánh Tòa Văn Hạnh. Xin anh chị em cùng cầu nguyện cho Đức Cha trong sứ vụ mới.
  3. Số tiền anh chị em giúp cho Quỹ dự phòng thiên tai của HĐGMVN và Thánh Địa trong ngày thứ sáu Tuần Thánh được 120 triệu đồng. Xin cám ơn cộng đoàn.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng