THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 23/04/2023

  1. Thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức Cha Louis đã được cử hành vào lúc 08g00, thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2023 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Xin anh chị em cùng hiệp ý Tạ ơn Chúa với Đức Cha Louis và cầu nguyện thật nhiều cho Đức Cha.
  2. Chúa nhật tới đây 30/04/2023 là Chúa nhật cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục tu sỹ. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị đóng góp giúp cho QUỸ ƠN THIÊN TRIỆU của giáo phận.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng