Cầu nguyện nhân danh Chúa

06/05 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.

Lời Chúa: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm.

Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Suy niệm: Chúa Giê-su chỉ cách cho các môn đệ “biết” Chúa Cha, nhưng Phi-líp-phê, dù ở với Chúa bấy lâu nay cũng chưa “biết” nổi. Nhưng thế nào mới là “biết”? Trong Tin Mừng Gio-an có tới 141 lần dùng từ “biết” nhưng không phải có cùng một ý nghĩa. Có khi “biết” đơn giản chỉ là tri thức một sự việc hoặc một sự thật nằm sau sự việc đó. Từ “biết” còn dùng để diễn tả một mối quan hệ, và hơn nữa mối thông hiệp sâu đậm với một ai đó. Thánh Phao-lô muốn nói đến điều đó khi nói rằng, đối với ngài, “mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki-tô… nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người” (Pl 3,8-10). “Biết” Đức Ki-tô ở mức độ đó thì cũng “biết” chính Thiên Chúa là Cha của Ngài, vì Ngài với Chúa Cha là một.

Mời Bạn: Bấy lâu nay bạn “biết” Chúa ở mức độ nào? Là Ki-tô hữu nhưng có thể bạn đang là người xa lạ với Chúa. Bạn có thể kể vanh vách không sai chút nào về thân thế, con người, sứ vụ của Đức Ki-tô nhưng chưa hẳn bạn thật sự “biết” Ngài, và cũng chưa biết Thiên Chúa, Cha của Ngài. Ít ra bạn cũng hãy khao khát như Phi-líp-phê: “Xin tỏ cho con thấy Chúa Cha, như thế là con mãn nguyện rồi.”

Sống Lời Chúa: Thánh Hiêrônimô nói: “Không biết Thánh Kinh là không biết Đức Ki-tô”. Mời bạn dành thời gian để đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, tập nhìn thấy Chúa khi chiêm ngắm công trình tạo dựng và thấy Chúa qua gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ, nhất là nơi những người nghèo khổ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt tâm hồn, để con nhận ra sự hiện diện của Chúa; xin ban thêm cho con lòng yêu mến Chúa, ngõ hầu đời sống của con được biến đổi và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Amen.