Sự kết hiệp thâm sâu

10/05 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

“Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”.

Lời Chúa: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Suy niệm: Những người thân khi phải xa nhau thường trao nhau kỷ vật và nhắc nhở nhau đừng xa mặt cách lòng. Ở đây, càng hơn thế, trong Bữa Tiệc chia tay, Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban chính mình Ngài. Ngài không kỳ vọng ta nhớ Ngài như một hoài niệm. Ngài cũng không hiện diện để ta chỉ sống bên cạnh Ngài. Chúa Giê-su dùng hình ảnh cây nho-cành nho để nói lên bản chất mối quan hệ giữa Ngài và các môn đệ. Ngài tha thiết mời gọi đến độ như năn nỉ các môn đệ ở lại với Ngài như cành nho gắn liền với cây nho.

Mời Bạn: Hãy nhìn một cây bất kỳ nào đó với những cành của nó và cảm nghiệm mối liên hệ sự sống của bạn đối với Chúa Giê-su: – Điều gì sẽ xảy ra nếu cành bị cắt lìa cây, hay nếu vì lý do nào đó, mạch nhựa sống giữa cây và cành bị tắc nghẽn? – Rồi đến trường hợp cành vẫn gắn liền với thân cây, nhưng chỉ xum xuê tán lá chứ không sai quả, cần được cắt tỉa để có thể sinh nhiều hoa trái – những hy sinh, khổ chế trong cuộc đời bạn cũng có mục đích như thế.

Sống Lời Chúa: 1/ Sắp xếp chương trình sống để tham dự Thánh Lễ và rước lễ cách thường xuyên và ý thức hơn. 2/ Làm việc hy sinh là những sự cắt tỉa tự nguyện để lớn lên đúng căn tính của một môn đệ Chúa Giê-su hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết ở lại với Chúa như cành liền cây – và xin dạy con biết chấp nhận những hy sinh khổ chế cần thiết để lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào. Amen.