Chúa có quyền tha tội

06/07 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên.

“Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”.

Lời Chúa: Mt 9, 1-8.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường.

Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”.

Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Suy niệm: Đức Giê-su đọc được ý xấu của bọn kinh sư. Tuy thế, Ngài vẫn luôn bày tỏ uy quyền Thiên Chúa một cách thật tế nhị: mời gọi họ dùng lý trí để phân định các dấu chỉ, ngõ hầu họ quay trở về với ý ngay lành và nhận biết tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Dấu chỉ đó là người bệnh được chữa lành cả tinh thần lẫn thể xác: tội được tha, dậy đi được. Tình thương và lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa thật tuyệt vời, Ngài muốn chữa lành, cứu độ mọi người, ngay cả những kẻ chống đối Ngài.

Mời Bạn: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 138,1-2). Mời bạn trở về trong tĩnh lặng để cảm nghiệm lòng Chúa nhân từ. Ngài biết rõ mọi suy tưởng và hành động tốt xấu của bạn. Biết bạn, để Ngài yêu bạn hơn và để tìm cách cứu chữa bạn bằng lòng nhân từ và kiên nhẫn. Thiên Chúa là thế đấy! Chính trong khi chiêm ngắm Thiên Chúa, mà chân phước Marie de Passion đã nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Thiên Chúa thật nhã nhặn, tế nhị và tốt lành ngay cả với những người cư xử cứng cỏi đối với Người.” Thiên Chúa thấu tỏ mọi sự, thấu tỏ cả mọi toan tính không trong sáng của con người, nhưng Ngài không định kiến, không phê phán mà luôn chờ đợi. Bạn hãy chiêm ngắm để thấy Chúa yêu bạn và để bạn sống với người khác bằng tình yêu ấy.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian thinh lặng ở lại một mình với Chúa để lắng nghe tiếng Ngài.

Cầu nguyện: Xin Chúa mở tai để con biết lắng nghe, mở lòng để biết sống yêu thương thay cho hờn ghét.