Kêu gọi người thu thuế Mát-thêu

07/07 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Lời Chúa: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Suy niệm: Câu chuyện ơn gọi của Mát-thêu diễn ra thật đột ngột và đơn giản: Chúa Giê-su có vẻ tình cờ đi ngang qua, Người gọi ông, và “ông đứng dậy đi theo Người”. Không giống như trường hợp Giê-rê-mi-a được Chúa gọi làm ngôn sứ từ trong lòng mẹ (Gr 1,5). Cũng không giống trường hợp Phao-lô được Chúa chọn gọi khi còn trong lòng mẹ (Gl 1,15) nhưng diễn ra đầy kịch tính trong vụ ngã ngựa tại cổng thành Đa-mát. Với Mát-thêu, những tình tiết ly kỳ ấy có thể có, có thể không, ơn gọi của ông vẫn hình thành mà không thể thiếu điểm cốt lõi này là Chúa gọi ông, ông đáp lại và đi theo Người.

Mời Bạn: Lời mời gọi được đáp lại là một ơn gọi được hoàn thành viên mãn. Một đàng Chúa gọi ai vào ơn gọi nào là tuỳ theo ý Chúa, nhưng đàng khác Người vẫn để mỗi người tự do đáp lại tiếng gọi của Người. Từ đó họ được sai đi thi hành sứ mạng và ơn gọi của họ bắt đầu đơm hoa kết trái như Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại” (Ga 15,16). Dù bạn được kêu gọi sống đời tu trì hay giáo dân, bạn đừng để lời mời gọi của Chúa rơi vào hư vô, nhưng hãy đáp lại lời Người để cuộc sống của bạn sinh hoa trái tồn tại cho Nước Chúa.

Sống Lời Chúa: Ý thức ơn gọi là món quà cao quý Chúa ban tặng cho bạn, bạn quyết đáp lại cách dứt khoát và triệt để ngay khi nghe được lời mời gọi của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn gọi con để cho con được tham gia sứ vụ của Chúa. Xin cho chúng con biết đáp lại ơn gọi Chúa ban bằng cách sống thật trọn vẹn ơn gọi của mình.