Đừng sợ…, nhưng hãy sợ ….

15/07 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

Suy niệm: Sợ là một phản ứng tâm lý bình thường nơi con người. Ai cũng có cái để sợ. Ngay cả Chúa Giê-su, trong vườn Cây Dầu, Ngài cũng đã sợ đến độ đổ mồ hôi máu. Thế nhưng dù sợ, Ngài không chùn bước, không thối lui, Ngài vẫn hiên ngang bước vào cuộc khổ nạn và chấp nhận cái chết để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha. Vì hơn ai hết, Ngài hiểu rõ về Cha: là Đấng thấu suốt mọi chân tơ kẽ tóc; và là Đấng an bài mọi sự, dù đó chỉ là mạng sống con chim sẻ. Ngài đến trần gian là chỉ để làm chứng về Cha. Và những kẻ theo Ngài, cũng mang cùng một sứ mạng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).

Mời Bạn: Vì danh Chúa Ki-tô, người môn đệ sẽ bị thế gian thù ghét; nhưng Ngài trấn an những kẻ theo Ngài là “đừng sợ”, vì Ngài đã thắng thế gian (Ga 16,33). Thắng, không có nghĩa là đè bẹp thế gian, mà là không chấp nhận làm theo những đòi hỏi của nó, cho dù bị đe dọa, bị khủng bố, hay bị giết chết; mà trái lại, còn biến đổi và thánh hoá nó. Chúa cho biết quy luật để vào Nước Trời là: “Ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất” (Mc 10,39). Bạn xét xem bạn đang sợ điều gì, và có phải vì sợ mà bạn thoả hiệp với thế gian mà lỡ mất hạnh phúc Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên kiểm điểm cuộc sống để sớm nhận ra mình đang thoả hiệp với thế gian như thế nào và để chấn chỉnh lại đời sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, là một con người, Chúa cũng sợ hãi, nhưng Chúa không thỏa hiệp để giữ lấy mạng sống. Xin ban thêm niềm tin, để con dám liều thân để chọn sống theo ý Chúa. Amen.