THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 16/07/2023

  1. Xin quý phụ huynh các em vừa được Thêm sức tiếp tục đăng ký để theo học các lớp giáo lý sau thêm sức. Các em thiếu nhi sau thêm sức tiếp tục vai trò chứng nhân của mình.
  2. Bắt đầu từ tuần này xin anh chị em đi xe gắn máy để xe vào khu vực nhà xe mới kể cả ngày thường trong tuần. Xin tắt máy dẫn bộ khi ra vào trong khu vực để xe. Xin vui lòng theo sự hướng dẫn của anh chị em có trách nhiệm.
  3. Hôm nay xin anh chị em giúp cho việc xây dựng nhà thờ Sông Xoài Giáo phận Mỹ Tho. Cha Sở Phêrô Ký Ngọc Tuấn chia sẻ tình hình giáo xứ hiện nay mong được sự chia sẻ của anh chị em.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng