Ách của Ta êm ái

20/07 – Thứ Năm tuần 15 thường niên.

“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Lời Chúa: Mt 11, 28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Suy niệm: Chúa Giê-su giảng dạy thật hùng biện hấp dẫn, nhưng Ngài không dạy chúng ta phải bắt chước Ngài ở điểm này. Cũng thế, Chúa thực hiện rất nhiều phép lạ, nhưng không phải ai cũng được Ngài ban cho quyền năng đặc biệt này. Điều duy nhất Ngài yêu cầu chúng ta hãy học nơi Ngài đó là đức hiền lành và khiêm nhường. Thật kỳ diệu, con người gặp gỡ Thiên Chúa ở chính điểm Ngài hạ mình xuống thấp nhất. Từ điểm thấp nhất này của Thiên Chúa mà Ngài được tôn vinh và cũng từ điểm này con người cũng được nâng lên cao nhất vì trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Mầu nhiệm thập giá, phương thế Chúa dùng để cứu chuộc chúng ta, chính là nơi thể hiện rõ hơn cả đức hiền lành và khiêm nhường của Ngài. Nếu muốn học hiền lành và khiêm nhường như Đức Ki-tô, thì hãy học nơi thập giá của Ngài.

Mời Bạn: Nếu như Chúa là Thiên Chúa mà còn chọn hiền lành và khiêm nhường là cách tốt nhất để cứu chuộc thì chúng ta sao lại không chọn hiền lành và khiêm nhường là cách tốt nhất để phục vụ? Mời bạn chiêm ngắm Đức Giê-su hiền lành và khiêm nhường qua các trình thuật của Tin Mừng, đặc biệt về cuộc Thương Khó của Ngài.

Sống Lời Chúa: Chọn một hành động của Chúa Giê-su thể hiện sự hiền lành khiêm nhường đánh động tâm hồn bạn nhất – chẳng hạn việc Chúa rửa chân cho các tông đồ – để ghi nhớ, suy gẫm và tập sống như Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường, xin dạy dỗ con, cho con học biết sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa. Amen.