Hạt cải và nắm men

31/07 – Thứ Hai tuần 17 thường niên. – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ.

“Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình”

Lời Chúa: Mt 13, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.

Suy niệm: “Bạn có thể làm mọi sự nếu có lòng nhiệt tình. Lòng nhiệt tình ấy là men làm cho hy vọng của bạn soi sáng đến cả các vì sao” (H. Ford). Là người Ki-tô hữu, ta không thể bằng lòng với việc chỉ thực hành đức tin một lần vào Chúa Nhật, hay lối sống đạo tiêu cực giữ đạo cho riêng mình. Chúa Giê-su mời gọi ta hôm nay nhiệt thành trở thành men làm cho đám đông chung quanh được dậy men các giá trị Tin Mừng. Ta hình dung chỉ với nắm men nhỏ xíu, vậy mà có thể làm cho ba đấu bột tương đương 50kg bột dậy men, nghĩa là một hoạt động tuy âm thầm, lặng lẽ, nhưng tác động rất lớn lao. Cũng vậy, đời sống đức tin của bạn, với việc thờ phượng Chúa + những nghĩa cử yêu thương bác ái + tông đồ giáo dân = loan báo Tin Mừng sâu đậm, hiệu quả.

Mời Bạn: Quá trình dậy men đòi phải có thời gian, để nắm men có thể tác động không ngừng với thúng bột. Nước Thiên Chúa đang âm thầm lớn lên trên thế giới, dưới tác động liên lỉ của men Thánh Thần. Bạn cũng được mời gọi làm chứng cho men Thánh Thần ấy, khi chính bạn cũng là men, kiên nhẫn hoạt động trong Hội thánh, lạc quan giữa khó khăn, thất bại, kiên trì trong hy vọng, dù rất lâu vẫn chưa thấy tia sáng cuối đường hầm.

Sống Lời Chúa: Tôi chọn một hoạt động tông đồ (thăm viếng, giúp đỡ, an ủi, khuyên nhủ…) để làm men cho khối bột tha nhân chung quanh. Tôi cũng tập kiên trì khi chưa thấy kết quả nào từ hoạt động tông đồ giáo dân ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa tín nhiệm chọn con làm men cho khối bột thế giới này. Xin cho con luôn xác tín mình phải hoạt động tích cực hơn trong đời sống đức tin. Amen.