Bài học kiên nhẫn

01/08 – Thứ Ba tuần 17 thường niên. – Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”.

Lời Chúa: Mt 13, 36-43

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”.

Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.

Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Suy niệm: Là bậc thầy với phương pháp sư phạm tuyệt vời, Đức Giê-su thường kể những câu chuyện dụ ngôn đơn sơ nhưng cuốn hút để chuyển tải giáo huấn sâu xa của Ngài. Dù thế, dụ ngôn nào, đặc biệt dụ ngôn cỏ lùng này, cũng có những hình ảnh ẩn dụ khó hiểu, đến các tông đồ cũng không hiểu: Kẻ thù nào ác độc đến nỗi đi gieo cỏ lùng vào ruộng lúa tốt như thế? Đã vậy ông chủ ruộng không lo diệt cỏ lại ‘tỉnh bơ’ nói: “Cứ để cả hai mọc lên cho tới mùa gặt.” Thật may là dù chưa hiểu, các tông đồ đã đến với Đức Giê-su, là chính người đã kể dụ ngôn ấy, để cầu xin: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”

Mời Bạn: Mặc dù Chúa đã giải thích “cỏ lùng” chính là con cái sự ác mà ma quỷ đã gieo vào thế giới này, thế nhưng làm sao có thể chấp nhận việc Chúa vẫn để sự ác tồn tại mà đợi đến ngày tận thế Ngài mới ‘xử dứt điểm’ những “cỏ lùng” ấy? Thưa đó chính là cung cách hành động của Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, “cây lau bị dập, không đành bẻ gãy, tim đèn còn khói chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20). Ngài nhẫn nại đợi chờ để tội nhân có thời gian cơ hội hoán cải và được tha thứ. Và may thay, phải chăng chúng ta không phải là những đám ruộng lúa pha lẫn cỏ lùng mà Chúa đang nhẫn nại chờ hoán cải để được Ngài cứu chữa?

Sống Lời Chúa: Khi gặp những điều trái ý trong cuộc sống, bạn bắt chước Đức Mẹ “ghi nhớ và suy niệm” để nhận biết thánh ý Chúa và đón nhận thập giá Ngài trao.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen.