Chết vì sứ vụ

05/08 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 17 thường niên.

“Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”.

Lời Chúa: Mt 14, 1-12

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”.

Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con”. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy.

Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

Suy niệm: Có vẻ như cái bóng của Gio-an Tẩy giả quá lớn nên Hê-rô-đê đã lầm tưởng Chúa Giê-su chính là vị Tiền hô mà nhà vua đã chém đầu nay sống lại. Nỗi ám ảnh đó cho thấy Hê-rô-đê vẫn bị dằn vặt lương tâm trước lời khiển trách đanh thép của Gio-an Tẩy giả. Điều này không hề đi ngược với tâm nguyện của Gio-an là “Đức Giê-su nổi bật lên, còn mình thì lu mờ đi” (x. Ga 3,30); trái lại, sự lầm tưởng đó cho thấy Gio-an, dù đã chết, vẫn gián tiếp thực thi sứ vụ tiền hô cách hiệu quả trên cả mong đợi qua ảnh hưởng của mình. Quả thật, dân chúng vẫn tin phép rửa của Gio-an là do Chúa (x. Mt 21,25-26), và nhất là Đức Giê-su khi rao giảng cũng tiếp tục sứ điệp Gio-an đã nói: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (x. Mt 3,2; 4,17).

Mời Bạn: Cả cuộc đời Gio-an tuyệt đối trung thành để hoàn thành được chính Đức Giê-su tôn vinh: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an” (Lc 7,28). Bạn cũng được trao cho sứ mạng trở nên giống hình ảnh của Chúa giữa trần gian này bằng cách để cho Chúa lớn lên trong đời sống của mình.

Sống Lời Chúa: Trong ngày sống hôm nay, bạn hãy làm một việc phục vụ dù nhỏ bé, kín đáo và bạn dâng việc đó lên Chúa, cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết noi gương thánh Gio-an Tẩy giả dùng cả cuộc sống của mình để loan báo Tin Mừng Nước Trời và can đảm làm chứng cho Chúa ở giữa trần gian này. Amen.