Cái chết của một tiên tri.

29/08 – Thứ Ba tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.

“Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”.

Lời Chúa: Mc 6, 17-29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”.

Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Suy niệm: Ông Gio-an lên tiếng chống lại hành vi vô luân của Hê-rô-đê không phải do suy nghĩ bồng bột nông cạn, hay quá tự hào về uy tín của mình. Hơn ai hết, Gio-an biết mình đang đương đầu với ai, và điều sẽ xảy đến cho mình sau đó. Thế nhưng, ông chấp nhận tất cả chỉ vì sự thật, ý thức sứ vụ của mình là làm chứng cho sự thật, là lý do tại sao mình có mặt ở đây và lúc này. Sứ vụ ấy đòi hỏi ông sửa lại những sai lạc, lầm lỗi của người anh em lân cận. Thế nên, Gio-an đã không chọn im lặng, thỏa hiệp với sự dữ để được yên thân, nhưng can đảm lên tiếng, chấp nhận cả cái giá đắt phải trả là mạng sống chỉ vì Sự thật.

Mời Bạn: Hoàng đế Napoléon nói rằng thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của kẻ xấu, mà vì sự im lặng của người tốt. Lý do khiến người tốt chọn im lặng vì sự thật làm mất lòng; lên tiếng bênh vực sự thật không chỉ mất lòng, nhưng có khi còn mất mạng. Cũng vì ngại liên lụy, sợ thiệt thân mà bạn và tôi đã chọn giải pháp im lặng, thậm chí thỏa hiệp với sự dữ. Là Ki-tô hữu, ta được Thiên Chúa sai vào thế giới này để làm cho xã hội quanh ta trở thành nền văn minh tình thương hơn qua đời sống chứng tá cho sự thật. Bạn có xác tín như thế không?

Sống Lời Chúa: Bạn xin Chúa soi sáng cho biết việc phải làm lúc này, cũng như đủ can đảm, quyết tâm để thi hành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi vì sợ nhọc thân, thiệt thòi mà chúng con đã im lặng trước sự dữ. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con dám sống chứng tá cho Chúa mỗi ngày. Amen.