Mồ mả tô vôi

30/08 – Thứ Tư tuần 21 thường niên.

“Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”.

Lời Chúa: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác.

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.

Suy niệm: Ta dễ xúc động, thiện cảm với hình ảnh một Chúa Giê-su hiền lành và khiêm hạ, một vị Chúa cúi xuống tựa nô lệ rửa chân cho môn đệ, Chúa Giê-su yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Thế nhưng, ta hơi bị “sốc” trước cảnh tượng Chúa Giê-su lấy dây thừng làm roi đánh đuổi kẻ buôn bán ra khỏi Đền thờ, hay dùng lời nặng nề “mồ mả tô vôi” để khiển trách những người Pha-ri-sêu giả hình. Thật ra, ai sống hiền lành và khiêm hạ, cũng cần có lòng can đảm để sống hai nhân đức ấy. Cũng vậy, khiển trách-sửa lỗi vì yêu thương trong sự thật cần sự can đảm như thế. Việc sửa lỗi, khiển trách của Chúa Giê-su không nhằm kết án, chúc dữ, nhưng nhằm chữa lành. Vì thế, trên cây thánh giá, Ngài không trách móc một ai, chỉ cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ giết hại mình, vì họ không biết việc họ làm.

Mời Bạn: Khiển trách phải là một nghệ thuật của trái tim. Khiển trách như Chúa Giê-su là gởi gắm cả tấm lòng vào đó, mong muốn người được khiển trách được chữa lành. Đôi khi chúng ta chỉ trích, lên án chứ không phải là yêu thương, chữa lành. Làm như vậy chỉ là “đổ dầu vào lửa,” làm sự việc thêm trầm trọng phức tạp, hơn là làm cho giảm nhẹ chữa lành.

Sống Lời Chúa: Gia đình tôi, nếu có khiển trách nhau, từ nay sẽ tập nói lời chữa lành, thay vì nói lời thô lỗ, cọc cằn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến trần gian để chữa lành, kể cả những lúc phải dùng đến việc khiển trách.  Trong năm Hiệp Hành, hướng đến một lòng một ý, xin giúp chúng con học cách sửa lỗi nhau giống như Chúa: khiển trách trong yêu thương, khiển trách nhưng đồng thời mong vết thương tha nhân được chữa lành. Amen.