Làm việc tốt ngày Sabbat

11/09 – Thứ Hai tuần 23 thường niên.

“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người.

Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy niệm: Có những điều luật đạo đức thật chính đáng, thế nhưng khi áp dụng vào cụ thể lại bộc lộ nhiều điều không chính đáng: thay vì giúp thăng tiến con người thì lại tạo điều kiện cho bất công nảy nở, nhân phẩm bị hạ thấp, quyền làm người bị tước đoạt… như trường hợp luật giữ ngày sa-bát. Tại sao vậy? Bằng một lời chất vấn, Chúa Giê-su vừa giải đáp đưa ra một nguyên tắc chắc chắn lành mạnh để đánh giá, áp dụng một điều luật: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Nguyên tắc đó phải đạt được hai yêu cầu: – phải làm điều lành, do đó, phải tôn trọng mạng sống và phẩm giá con người, vì đây là điều lành cao nhất; – không được biện minh vì nhắm đạt mục đích tốt (giữ ngày sa-bát) mà dùng những phương thế xấu (bỏ qua việc cứu mạng người).

Mời Bạn suy nghĩ, vận dụng nguyên tắc này vào thực tế. Có được phép không: – dùng phương thế gian lận để đạt điểm tốt trong học tập? – dùng phương thế làm ăn bất chính miễn sao gia đình mình được sung túc? Và hơn nữa, mời bạn suy nghĩ về những vấn đề luân lý thời sự nóng bỏng hiện nay: Có được viện lý do kinh tế, xã hội,… để chấp nhận phá thai, tạo sinh vô tính, nghiên cứu tế bào gốc của người, dùng thuốc an tử…?

Sống Lời Chúa: Vì tin vào Đức Ki-tô mà tôi cương quyết tuân thủ những nguyên tắc luân lý mà Ngài đề ra. Mỗi khi gặp những vấn nạn lương tâm, tôi suy nghĩ để áp dụng nguyên tắc trên vào thực tế cuộc sống.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi”.