THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 08/10/2023

  1. Thứ ba tuần này 10/10/2023 lúc 17:30 có Thánh lễ đồng tế KHAI GIẢNG NĂM THỰC TẬP MỤC VỤ do Đức cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ sự. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.
  2. Thứ sáu tuần này 13/10/2023 lúc 17:30 có Thánh lễ đồng tế mừng Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, với sự tham gia của Giới trẻ trong Giáo hạt Tân Định. Sau đó có cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima do giới trẻ phụ trách . Sau đó có đêm Gala: MẸ DẤU YÊU ƠI tại Hội trường lầu 3 nhà mục vụ. Mời các bạn trẻ cùng tham dự. Hôm đó sẽ không có giờ Chầu Thánh Thể.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng