Con đường yêu Chúa

10/10 – Thứ Ba tuần 27 thường niên.

“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.

Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Suy niệm: Thời nay người ta chuộng lối sống thực dụng: “Có thực mới vực được đạo”. Câu nói của thánh Gia-cô-bê tông đồ cũng thường được viện dẫn: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17). Nhưng xem ra có vẻ Chúa Giê-su ủng hộ Ma-ri-a người không làm gì chỉ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài. Xem ra Ngài không quan tâm mấy đến việc Mác-ta lo phục vụ Ngài, cho dù công việc của Mác-ta cũng cần thiết không kém. Chúa Giê-su cho rằng Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất không phải là vì Ngài coi thường việc làm của Mác-ta, nhưng là nhắc nhở Mác-ta, làm gì thì làm nhưng đừng quên rằng sự hiện diện của Ngài mới là quan trọng nhất. Nếu Mác-ta ý thức được sự hiện diện của Chúa Giê-su là thiết yếu, thì cô đã không còn bắt Thầy để ý đến mình, cũng không còn ganh tỵ với em. Ma-ri-a đã không chọn điều gì khác mà chọn chính con người Giê-su. Đó là phần tốt nhất nên không ai lấy mất được.

Mời Bạn: Con người ngày nay có xu hướng đánh giá một người theo giá trị kinh tế chứ không theo phẩm giá nhân linh, chọn cuộc sống chạy theo lợi nhuận hơn là sống vì tình vì nghĩa. Còn bạn là Ki-tô hữu, bạn có dám chịu thiệt thòi để chọn lựa cách sống như một người có Chúa Giê-su không?

Chia sẻ: Khi làm việc bạn sẽ gặp những trường hợp sống trái ngược với sự thật, với Tin Mừng, bạn sẽ phản ứng như thế nào ?

Sống Lời Chúa: Lặp lại nhiều lần với sự xác quyết: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến Chúa Ki-tô” (x. Rm 8,39)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.